👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 - Människan och dess kropp

Skapad 2019-01-30 12:41 i Margarethaskolan Grundskolor
Nervsystemet och hormonsystemet
Grundskola 9 Biologi
Eleven ska förstå hur kroppen och de olika delarna i kroppen fungerar och hur de kan påverka sin egen hälsa och välmående.

Innehåll

Mål:

Eleven ska kunna beskriva och förklara följande:

 • Beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och hur det fungerar.
 • Beskriva vad en reflex är.
 • Beskriva hur hjärnan är uppbyggd och organiserad.
 • De olika organsystemens samverkan.
 • Beskriva skelett delar och funktion
 • Hur fungerar muskler, leder och senor
 • Vilka funktioner har huden

 

Grovplanering:

 

Muskler

Skelett

Hud

Nervsystemet och reflexer, hjärnan

 Utsöndring

Hormoner

V.10 Ev.-Prov. 

 

Bedömning

 • Prov 
 • Diskussioner

 

Läsanvisningar: 

Biologi direkt: s.126-140, 168,194-205

 

Utdelat material.

 https://www.slideshare.net/mattelena/biologi-mnniskan-del-1?qid=1ea016d0-9407-4be7-be14-ea3ef9c07dc8&v=&b=&from_search=1

https://www.slideshare.net/mattelena/biologi-mnniskan-del-2?qid=1ea016d0-9407-4be7-be14-ea3ef9c07dc8&v=&b=&from_search=2

 

Uppgifter

 • nervsystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9