Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk och antik mytologi

Skapad 2019-01-30 14:33 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Beskrivning av arbetsområdet

Arbetet kommer att innehålla följande moment:

 • Titta på filmer från "Odens rike" och "gudar och badkar" och sedan diskutera innehållet. 
 • Arbeta i grupp med veckodagarna och genomföra en enkel redovisning.
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska sagorna.
 • Arbeta med hur världen skapades inom nordisk mytologi.
 • Lyssna när bibliotekarierna är på besök och berättar om nordisk och antik mytologi.
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska och antika mytologin.
 • Skriva egna faktatexter utifrån en egen gjord tankekarta.
 • Skriva berättande text där man skapar en egen gud eller gudinna.
 • Illustrera till text.

Bedömning av arbetsområdet

i kommer att bedöma din förmåga att:

-kunna återberätta centrala delar i hur de trodde världen skapades.

-kunna några av de centrala figurerna och deras krafter.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst.

-skriva en enkel berättande text med egna ord.

-skriva en enkel beskrivande text med egna ord.

-Delta i grupparbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: