Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma år 8 område Algebra och volym

Skapad 2019-01-30 14:46 i Stordammens skola Uppsala
Problemlösning med algebra.
Grundskola 8 Matematik
Målet är att kunna: 1. lösa textuppgifter (problem) med hjälp av ekvationer (algebra). 2. Använda dig av volymformer

Innehåll

 

Tid: v. 3-7 vt 19

Vad?

Vi ska öva algebra med målet att kunna lösa textuppgifter (problemuppgifter) med hjälp av algebra.

För att klara problemlösning med hjälp av algebra behöver du kunna:

 • Förenkla uttryck och ekvationer.
 • Lösa ekvationer.
 • Tolka text - vad får man reda på i uppgiften?
  • Skriva uttryck/antaganden - översätta från svenska till mattespråk.
  • Teckna (skriva) ekvationer - se vad som är lika, skapa en likhet (ekvation) utifrån texten.
  • Pröva din lösning - testa om ditt svar är rätt genom att sätta in det i den ursprungliga ekvationen.
  • Skriva ett tydligt svar - svara på frågan med en hel mening
 • Formler är generella och skrivna med variabler, man kan säga att formlerna är en sorts ekvationer. 

 

Hur?

Vi kommer att öva momenten var för sig först och sedan jobba med textuppgifter som handlar om allmänna problem (tal) och geometriska problem. 

Arbetsuppgifterna som vi arbetar med kommer från:

 • matteboken Matte direkt 8 upplaga 3: kapitel 2 och 3  
 • uppgifter ur materialet "Rädda ekvationerna" av Cecilia Christensen.

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov där du får visa dina kunskaper.

 

Bedömning:

Sker fortlöpande under lektionerna då du deltar i diskussioner och problemlösning.

Skriftligt prov v. 7 tisdagen den 12 februari

Uppgifter

 • Ma- hemstudieuppgift 8b måndagen den 4 feb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: