Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2019-01-30 14:50 i Österbyskolan Östhammar
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron. Du kommer att lära dig om olika gudars egenskaper och ta del av berättelser från denna tid. Du kommer också att få lära dig varför våra veckodagar heter som dom gör.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

 

Arbetssätt

I skolan kommer du att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serie "Odens rike" och sedan diskutera innehållet. 
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • lära sig läsa av en tidslinje.
 • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska mytologin.
 • skriva egen faktatext om en vald gud.
 • ta del av högläsning om händelser i den nordiska mytologin.
 • arbeta med instuderingsfrågor.
 • rita och måla

Bedömning

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 3 gällande svenska och de samhällsorienterande ämnena. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-skriva en enkel text med egna ord om den gud du valt.

-Att förstå det du läst och hört.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: