Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2019-01-30 15:54 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Ett arbete där vi läser och bearbetar faktatexter och skriver egna faktatexter.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med att läsa och skriva egna faktatexter.

Innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och förstå faktatexter. Det gör jag genom att se hur du svarat på frågorna kring det du läst. Jag kommer även att bedöma hur du kan plocka ut det viktigaste i texterna och sammanfatta dina nya kunskaper i egna texter. Slutligen kommer jag att bedöma på vilket sätt du ger och tar respons från dina kamrater och hur du förbättrar din text utifrån respons från lärare och kamrater. 

Undervisning

Vi kommer att läsa olika faktatexter tillsammans, enskilt, i par och i grupp.

Du ska få träna på att plocka ut nyckelord ur faktatexter och skriva listor eller/och tankekartor och sedan skriva egna faktatexter utifrån dina nyckelord. 

Du ska få svara på direkta frågor kring det du läst.

Du ska få träna på att läsa dina kamraters texter och ge dem respons. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Läsning och bearbetning av faktatexter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och förstå faktatexter
Du läser enkla, korta faktatexter och kan med hjälp av vuxen svara på frågor som finns att hitta i texten
Du läser enkla faktatexter och kan svara på frågor där svaren finns att hitta i texten
Du läser enkla faktatexter och kan svara på frågor där svaret finns att läsa mellan raderna
Ny aspekt
Skriva egna faktatexter
Du skriver enkla faktatexter där du hämtat och skrivit av fakta ur en källa
Du skriver enkla faktatexter där du hämtat och skrivit av fakta ur flera olika källor
Du skriver enkla faktatexter där du sammanfattar och skriver med egna ord och där du hämtat din fakta ur olika källor
Ny aspekt
Redovisa faktakunskaper
Du redovisar din fakta genom att läsa upp det du skrivit.
Du redovisar din fakta genom att berätta om det du skrivit,utan att läsa innantill
Du redovisar din fakta genom att berätta fritt ur minnet. Du anpassar ditt språk efter mottagaren
Ny aspekt
Ge respons
Du kan med hjälp av läraren ge viss respons till en kamrat så att han/hon kan förbättra sin text
Du kan ge enkel respons till en kamrat så att han/hon förstår hur texten kan bearbetas för att bli bättre
Du kan ge tydlig och konstruktiv respons till en kamrat så att han/hon kan bearbeta sin text så att den blir bättre
Ny aspekt
Ta emot respons
Du lyssnar på kamratens respons
Du lyssnar på kamratens respons och gör någon ändring som föreslagits
Du lyssnar på kamratens respons, resonerar kring eventuella förbättringar och gör de ändringar som ni gemensamt tycker ska göras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: