Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsmani-tematiskt-ämnesöverskridande läromedel

Skapad 2019-01-31 08:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Stadsmani är ett tematiskt, ämnesövergripande läromedel. Varje grupp får en summa pengar att använda för att bygga upp sin stad.

Innehåll

Mål för elev

 • Förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Förstå vad skatt är och hur den används.
 • Se samband mellan samhällets ekonomi och privatekonomi.
 • Resonera om orsaker och konsekvenser av att vara rik eller fattig.
 • Kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift.

 

Arbetssätt

 • Läsa texter, arbeta praktiskt,  enskilt och i grupp.
 • Målsättningen för arbetet med Stadsmani är att eleverna ska få kunskap och kännedom om hur ett samhälle är uppbyggt. Vilka delar som krävs för att det ska fungera.
 • Med hjälp av ”Stadsmani” bygga upp en stad.
 • Arbeta med olika ekonomiska begrepp .
 • Undersöka hur hushålls- och samhällsekonomi kan vara uppbyggd.
 • Entreprenöriellt lärande.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

 • Förklara samband mellan inkomst -arbete -konsumtion
 • Resonera om fördelar och nackdelar med skatt och vad pengarna används till.
 • Resonera om orsaker och konsekvenser.
 • Kreativitet, nyfikenhet, pröva idéer och lösa problem.
 • Ta initiativ och ansvar.
 •  Utveckla förmågan att arbeta självständigt och i grupp.
 • Använda ämnesspecifika ord och begrepp, som t.ex. lön, bidrag, skatt, inkomst, skuld
 • Delta i diskussioner om olika ekonomiska frågor.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: