Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö

Skapad 2019-01-31 10:18 i Prova-skolan Falkenberg
Temarbete runt vår närmiljö
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Svenska
Vilka företag finns nära vår skola? Vi gör studiebesök och tar reda på mer om dessa.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sv Sh
Möjligheternas vägar fram till gymnasieval

Årskurs 7-9

Arbetsområde
Syfte
Planerade aktiviter /när?
Skolarbete i anslutning till samhälle/arbetsliv
Fortsätta reflektera över sina erfarenheter och kunskaper kring sig själv och sin utveckling i omvärlden - att se progression i lärandet. Se skolan i en större samhällskontext för att öka motivationen. Här tränas de entreprenöriella förmågorna såsom kreativitet, samarbete, att vara innovativ, att kunna fatta egna beslut, ansvarstagande, kommunikation och initiativförmåga. Eleverna blir mer självständiga.
Besök från arbetslivet
Ge en inblick i olika branscher, i synnerhet bristyrken, så att eleverna får en ökad valkompetens inför framtiden.Sätta informationen i relation till sig själv samt få ta del av exempel på olika vägval. Väcka nya tankar kring arbetslivet, utmana traditionella könsmönster och bredda förståelsen kring yrkesval.
Under v. 10-12 kommer fem olika företag att besöka vår skola.
Studiebesök
Öka kunskapen kring vilka yrken det finns och vidga elevens perspektiv genom att se bortom traditionella yrkesval. Inkludera ett genusperspektiv. Här får också eleverna inblick i specifika branscher/ ämneskunskaper och sammanhang utifrån valt fokus.
Vi kommer att besöka fem olika arbetsplatser v.13-14
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: