Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år6

Skapad 2019-01-31 11:46 i Östergårdsskolan Halmstad
En LPP som behandlar ämnesområdet Stormaktstiden i Sverige och framväxandet av parlamentarism.
Grundskola 4 – 6 Historia
Den 6 november år 1632 ledde Sveriges kung Gustav den II Adolf den svenska armén mot den tyske kejsarens trupper. Det skulle bli ett blodigt slag utanför den tyska byn Lützen. Den svenske kungen ville hindra den tyske kejsaren från att skaffa sig makten över Östersjön. Gustav Adolf red på sin bruna häst Streiff. Det var dimma... Detta och mycket mer kommer du att få ta del av under kommande arbetsområde.

Innehåll

 
 

 

Konkretisering av målen

För godtagbara kunskaper: 

 

 • Du vet ungefär när stormaktstiden var och kan berätta lite om vad som hände då.  

 • Du kan föra enkla resonemang om vad som orsakade stormaktstiden. 

 • Du kan föra enkla resonemang om hur det som hände på stormaktstiden påverkade Sverige då och hur det påverkar oss idag. 

 • Du kan berätta lite om hur olika människor, till exempel adeln och bönderna, hade det under stormaktstiden. 

 • Du kan berätta lite om häxprocesserna. 

 • Du kan på ett enkelt sätt resonera kring olika informationskällor från stormaktstiden, om de är tillförlitliga eller inte. 

 • Du kan  oftast använda begreppen på rätt sätt och vet vad flera av dem betyder.
 •  
 •  

 För mer än godtagbara kunskaper ska du visa förmåga att:

 

 • Du vet när stormaktstiden var och kan med säkerhet berätta om flera saker om vad som hände då.  

 • Du kan föra utvecklade resonemang om vad som orsakade stormaktstiden. 

 • Du kan föra utvecklade resonemang om hur det som hände på stormaktstiden påverkade Sverige då och hur det påverkar oss idag. 

 • Du kan berätta flera saker om hur olika människor, till exempel adeln och bönderna, hade det under stormaktstiden. 

 • Du kan berätta om häxprocesserna och resonera kring varför de skedde. 

 • Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring olika informationskällor från stormaktstiden, om de är tillförlitliga eller inte.

 • Du kan med säkerhet använda begreppen på rätt sätt. 

 

  

Centrala begrepp: 

 
 

 • Socken 
 •  
 • Ämbete 
 •  
 • Rikskansler 
 •  
 • Legosoldat 
 •  
 • Krigsbyten 
 •  
 • Kyrkoböcker 
 •  
 • Staten 
 •  
 • Abdikera 
 •  
 • Vidskeplig 
 •  
 • Snapphane 
 •  
 • Enväldig 
 •  
 • Häxprocesserna

 

Genomförande

 

Läsa och diskutera utifrån läromedlet Stormaktstiden. 
 

Filmer 
 

Föreläsningar 
 

Spel 
 

Diskussioner i helklass och mindre grupper 
 

Dramatisering 
 

  

Dokumentation och bedömning

 

Presentation av Powerpoint i grupp 
 

Diskussion kring frågor i grupp 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

Uppgifter

 • Lektionsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Den Svenska Stormaktstiden

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade denna tidsperiod och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har grundläggande kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har mycket goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till Stormaktstiden och vilka konsekvenser fick den ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Kunskap om utvecklingslinjer
Hur var det i samhället innan Stormaktstiden, vad det var som förändrades och hur kan denna period påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Kunskapskrav för betygen D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: