Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4 VT-19

Skapad 2019-01-31 12:52 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Rävlandaskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 Bild
Ni kommer fortsätta utveckla era förmågor att framställa bilder med hjälp av skuggteknik, strategiska linjer och öva på att ta hänsyn till olika perspektiv. Ni kommer att träna på att kommunicera och samtala om bilder genom bildanalys. Vi gör en bild som passar vårt argumenterande arbete i svenskan.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

 

Under vårterminen kommer vi att arbeta med följande:

¤ Utveckla förmågan att kommunicera med bilder

 • Skapa stillbilder som förmedlar olika känslor genom att fotografera med Ipads
 • Skapa bild till text för att förmedla textens känsla/budskap - Black out poetry.

¤ Utveckla sin förmåga att använda olika tekniker

 • Använda olika material i olika bildarbeten.
 • Arbeta med olika perspektiv såsom t ex fågel- och grodperspektivet.

¤ Utveckla förmågan att använda bilder på olika sätt

 • Skapa en argumenterande plansch. 

¤ Utveckla förmågan att analysera bilder

 • Få en insikt i hur reklam- och nyhetsbilder är utformade och förmedlar budskap och kunna göra egna enkla reklam- och nyhetsbilder
 • Öva förmågan att berätta om olika bilders budskap.
 • Analysera fotografier från reklamvärlden.

 

Bedömning

NI kommer att bedömas i:

 

-er förmåga att kommunicera med bilder.

-er förmåga att framställa bilder som förmedlar ett visst budskap

-er förmåga att använda er av olika tekniker för bildframställning

-er förmåga att analysera olika bilders budskap och ert egna arbete 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 5

På väg mot en godkänd nivå
Godkänd nivå
Skapa bilder
Du kan med hjälp skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt.
Tekniker, verktyg och material
Du kan med hjälp använda olika tekniker, verktyg och material på ett bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Undersöka och visa ämnesområden
Du kan med hjälp utveckla idéer inom olika områden. Du kan med hjälp återanvända bilder från förr och nu och med hjälp omarbetar du andra idéer och material för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material för att inspirera till skapande.
Arbetsprocessen
Med hjälp kan du ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
Du kan med hjälp presentera dina bilder och anpassa presentationen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan presentera dina bilder och anpassa presentationen till budskap och situation på ett bra sätt.
Analysera
Du börjar förstå innebörden och syftet med reklam. Du bidrar till diskussioner om bilders budskap.
Du förstår innebörden och syftet med reklam. Du är aktiv i diskussioner om bilders budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: