Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7B, VT 19

Skapad 2019-01-31 13:21 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Matematik år 8 Ht-2018
Grundskola 7 Matematik
Detta är en grovplanering i matematik för vårterminen 2019.

Innehåll

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningar
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Digitala övningar & programmering
 • Avslutar med prov

Planering i Matematik 7B VT -19

   

Vecka  

Dag 

Genomgång av sida 

 

 

3

Måndag

 

Uppstart kap. 3

 

 

Onsdag 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

4

Måndag

108-109

 

 

 

Onsdag 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

5

Måndag

 

 

 

 

Onsdag 

112-113

 

 

 

Torsdag

114-115

 

 

6

Måndag

118-119

 

 

 

Onsdag 

120-121

 

 

 

Torsdag

 

Diagnos kap. 3

 

7

Måndag

 

Blå: 126 - 137 Röd 140 - 145

 

 

Onsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

8

Måndag

 

Prov Kap 3, del 1

 
 
 

 

Onsdag 

 

Prov Kap 3 del 2

 

 

Torsdag

 

Problemlösningsfredag

 

9

Måndag

152-153

Uppstart Kap 4 Bråk

 

 

Onsdag 

154-155

 

 

 

Torsdag

156-157

 

 

10

Måndag

 

Sportlov

 

 

Onsdag 

 

Sportlov

 

 

Torsdag

 

Sportlov

 

11

Måndag

158-159

 

 

 

Onsdag 

160-161

 

 

 

Torsdag

162-163

 

 

12

Måndag

 

Diagnos Kap 4

 

 

Onsdag 

 

Blå: 168 - 177 Röd: 178 - 185

 

 

Torsdag

 

 

 

13

Måndag

 

 

 

 

Onsdag 

 

Prov Kap 4, del 1

 

 

Torsdag

 

Prov kap 4, del 2

 

14

Måndag

192-193

Uppstart Kap 5 Procent

 

 

 

 

 

 

Onsdag 

194-195

 

 

 

Torsdag

196-197

 

 

15

Måndag

198-199

 

 

 

Onsdag 

200-201

 

 

 

Torsdag

202-203

 

 

16

Måndag

 

Diagnos Kap 5

 

 

Onsdag 

 

Blå: 208 - 216 Röd: 218 -223

 

 

Torsdag

 

 

 

17

Måndag

 

Påsklov

 

 

Onsdag 

 

Påsklov

 

 

Torsdag

 

Påsklov

 

18

Måndag

 

 

 

 

Onsdag 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

19

Måndag

 

Prov Kap 5 del 1

 

 

 

 

 

 

Onsdag 

 

Prov kap 5 del 2

 

 

Torsdag

 

Problemlösningsfredag

 

20

Måndag

230 - 231

Uppstart kap 6 Statistik

 

 

Onsdag 

232 - 233

 

 

 

Torsdag

234 - 235

 

 

21

Måndag

236 - 237

 

 

 

Onsdag 

238 - 239

 

 

 

Torsdag

 

Diagnos kap 6

 

22

Måndag

 

Blå: 244 - 252 Röd: 254 - 260

 

 

Onsdag 

 

 

 

 

Torsdag

 

Ledig

 

23

Måndag

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 

 

Prov kap 6

 

 

Torsdag

 

Ledig

 

24

Måndag

 

Jobba ikapp osv.

 

 

Onsdag 

 

Jobba ikapp osv.

 

 

Torsdag

 

Sommarlov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik År 9

F
INSATS KRÄVS
E
D
C
B
A
Förmåga att
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Förmåga att
föra resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man ska välja att lösa matteproblem, och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man ska välja att lösa matteproblem, och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man ska välja att lösa matteproblem, och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Förmåga att
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder de på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder de på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder de på ett ganska bra sätt i nya situationer.
Förmåga att
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker , symboler, bilder, och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker , symboler, bilder, och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker , symboler, bilder, och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Förmåga att
använda och analysera matematiska begrepp samt se samband mellan begreppen
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Förmåga att
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Förmåga att
använda matematikens uttryck för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Förmåga att
framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma
 • Ma
Du når inte riktigt upp till kraven för E
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du uppnår kraven för E och är på god väg att uppnå kraven för C
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra
Du uppnår kraven för C och är på god väg att uppnå kraven för A
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: