Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre

Skapad 2019-01-31 14:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under ett par veckor arbeta med ett läsprojket. Vi ska läsa "Flugornas herre". Projketet kommer mynna ut i två bedömningsuppgifter, en muntlig och en skriftlig.

Innehåll

 

Innehållsförteckning

FLUGORNAS HERRE. 2

Är människan ond?. 2

Symbolik?. 2

INGÅNG.. 3

Om ondska och godhet: Fredriks fälla, Stanford, Abu Ghurayb, Civilkurage. 3

Bilden ur filmen. 3

Kap 1. 4

Tre ord före läsning. 4

Högläsning - tankestopp. 5

Efter läsning. 5

Kap 2. 6

Inför läsning, tänk på citatet: 6

Högläsning - tankestopp med frågor. 6

Kap 3-4. 7

Citatlogg 1. 7

Mina meningar (2-3) 7

B: Jag funderar…. Jag förstår inte riktigt?. 7

KAP 5-7. 8

Tidslinjen - vad har hänt?. 8

Tre ord inför läsning kap 5: 8

Valfri karaktär ”twittrar”. 8

Citatlogg 2. 9

Mina meningar (2-3) 9

KAP 8-11. 9

Text möter text: Fröna till fascismen finns i oss alla. 9

KAP 12: Slutet 10

Frågor efter bokens slut: 10

Citatlogg 3. 10

Mina meningar (2-3) 10

SLUTUPPGIFTER. 11

Bedömningsuppgift 1, muntligt, podd. 11

DEL 1: 11

DEL 2: 11

DEL 3: 11

DEL 4: 11

DEL 5: 12

Bedömningsuppgift 2, skriftligt, beskrivande text med fokus på miljön. 13

Miljöns betydelse för känslan/stämningen: 13

Beskriv hur det ser ut på ön. 13

Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 1, muntligt. 14

Bedömningsmatris kopplas till bedömningsuppgift 2, skriftlig beskrivande text 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUGORNAS HERRE

 

MIN FAVORITBOK (1).png

Är människan ond?

 

Du tränar på att läsa och förstå en text, dig själv och andra på djupet genom att:

 • formulera dina tankar om texten
 • ställa frågor till texten, koppla det lästa till egna erfarenheter och omvärlden
 • diskutera frågor som ondska, ansvar, lojalitet, grupptryck och rädslor
 • leva dig in i andras människors situation och utveckla en vilja att göra gott för någon annan

 

 

Symbolik?

Snäckan

Elden

Odjuret

 

Diskussion. Vad betyder dessa symboler? Vad tror du?
KARAKTÄRER 🐚 Ralph  👓 Nasse 🏹 Jack  🔥 Jägarna 🙊 Simon  👶 PercivalKAPITELRUBRIKER

1. Snäckan ljuder
2. Eld på berget

3. Hyddor på stranden

4. Målade ansikten och långt hår

5. Odjur från vattnet

6. Odjur från luften

 

 

INGÅNG

Om ondska och godhet: Fredriks fälla, Stanford, Abu Ghurayb, Civilkurage
 Titta på powerpointen. Diskussion. Ondska? Människan? Godhet? Miljö?

 

 

 

Bilden ur filmen. Förutspå: Vad tror ni att boken handlar om?
Aktivitet: Tankelogg (EPA


Kap 1

Tre ord före läsning: snäcka, vegetation, lagun

Högläsning - tankestopp.

 

“Det kanske inte finns några vuxna här” (6).
Ser pojkarna detta faktum med förskräckelse eller förtjusning?
Hur skulle du tänka? Vilka för- och nackdelar kan finnas med detta?

 

“Vi måste väl ta reda på vad alla heter och göra upp en lista”.
Varför tror du att Nasse lägger kraft på att lära sig namnen?

 

“Om atombomben? Dom är döda allihop” (12)
Om samtiden. Vilka paralleller finns till dagens världsläge?

 

“Vi måste göra någonting” (13)
Hur är karaktärerna Ralph och Nasse? Vilken bild har du fått av dem? Vem kan du identifiera dig med? Vad skulle du göra om du kom till en (öde) ö och var det äldsta barnet av alla?

 

“Hans riktiga namn är Nasse” (19) “Nasse är bättre än Tjockis” (23)
Vilka konsekvenser får Ralphs presentation av Nasse? Vad tycker du om den? Vad tycker Nasse om den? Vad säger den om Ralph?

 

“Vi röstar på hövding” (20)

Vem hade du valt; Ralph, Jack eller Nasse? Vilka egenskaper passar på en ledare i en sådan här situation? Vad avgör omröstningen på ön? Varför blir Ralph ledare, tror du?

Efter läsning - Miljöns betydelse för känslan/stämningen:

 

Han stretade och klängde mellan slingerväxter och avbrutna trädstammar, och plötsligt, som en vision av rött och gult, flög en fågel upp med ett rop som en häxas (5)

Hans nakna knäskålar var knubbiga och repade och rivna av taggar (5)

Palmerna kom stranden /.../ skogens mörka massa och revans öppna gata (7)

 

Frågor: Beskriv hur det ser ut på ön, det du vet än så länge.

Karaktärerna

 

Ralph och Jack? Egenskaper, karaktärsdrag, hur andra ser på dem?
Vilken annalkande konflikt kan man skönja? Hur vet du det?

 

 

Kap 2

 

Inför läsning, tänk på citatet: “Alla kan inte få prata på en gång. Vi måste räcka upp hand som i skolan”. Dina tankar om detta? Vad är förutsättningarna för att det ska lyckas? Sannolikheten att det lyckas? Hur skulle du förhålla dig till detta?

Högläsning - tankestopp med frågor

 

“Han säger att odjuret kom i mörkret” (s 34)

Vad är odjuret? Finns det? Hur ska de yngre barnens rädslor hanteras? Hur ska de äldre göra? Vilket ansvar har de? Vad hade du gjort?

 

“Vi är engelsmän, och engelsmännen är bäst i allting. Så vi måste göra det som är riktigt” (s 40)
Vad säger det inställningen om barnens uppfattning om England? Resten av världen? Stämmer den?

 

“Snäckan. Jag har rätt att tala” (s 43)
Respekten för den viktigaste regeln är på väg att urholkas. Vad beror det på?  Vilka konsekvenser kommer det att få?

 

Karaktärerna

De två ledarfigurerna Jack och Ralph har inledningsvis en ömsesidig respekt för varandra. Hur märks det?

Kap 3-4

 

Citatlogg 1

markeraitexten.jpg

Mina meningar (2-3)

 

Skriv av meningen som rubrik och ange vilken (sida) den finns på.

 

Skriv dina tankar om varje mening:

 

 1. TEXTEN: Förklara i vilket sammanhang meningen är tagen ur. Försök att ifrågasätta, problematisera och belysa ur flera olika perspektiv.


 2. MIG SJÄLV: Koppla till egna erfarenheter och tankar.


 3. OMVÄRLDEN: Lämna texten och blicka ut - har du hört eller sett något liknande?

 

 

 

B: Jag funderar…. Jag förstår inte riktigt?

Det kan vara en händelse, mening, replik eller ett ord. Något du inte riktigt förstår eller funderar på? Tycker du det är jobbigt att ta det inför klassen, skriv en lapp till mig, BARA DU OCH JAG SOM SER DET!

 

KAP 5-7

Tidslinjen - vad har hänt? Hur lång tid har det gått? Vi sammanfattar med hjälp av karaktärerna och centrala händelser (EPA):

RALPH+NASSE
SNÄCKAN

JACK & KÖREN (JÄGARNA) & ELDEN
GRISJAKTEN
ELDEN SLOCKNAR

 

Tre ord inför läsning kap 5: Entusiastiska, Vördnad, Vetenskap

 

Högläsning kap 5. Tankestopp vid “Vi behöver ett möte för att lägga saker och ting till rätta” (s 76).

 

 • Hur länge skulle du respektera gemensamma regler?
 • Vilka regler skulle du respektera?
 • Hur gör du om andra börjar strunta i reglerna?

 

https://lh3.googleusercontent.com/FD2iKk4FAtPi8JWF7R2MTq4__27zxlG-dK6Gpi8edPTzp-mgvMNDme17Wa00g_DMFlwGej824BNM4JejirsSgMyH5oUTZjFjdcm9xhz0K4-5Fif8aTTl1TIszxwc2IHz0w

 

Valfri karaktär ”twittrar” ÖN (MILJÖN) - RÄDSLAN - LEDARSKAPET/GRUPPEN ¨

Skriv ett ”twitterinlägg” där du är en av karaktärerna. Skriv i din Ipad, dela med mig.

 

 

Citatlogg 2

markeraitexten.jpg

Mina meningar (2-3)

 

Skriv av meningen som rubrik och ange vilken (sida) den finns på.

 

Skriv dina tankar om varje mening:

 

 1. TEXTEN: Förklara i vilket sammanhang meningen är tagen ur. Försök att ifrågasätta, problematisera och belysa ur flera olika perspektiv.


 2. MIG SJÄLV: Koppla till egna erfarenheter och tankar.


 3. OMVÄRLDEN: Lämna texten och blicka ut - har du hört eller sett något liknande?KAP 8-11

 

 

Om Kapitel 8-11

 

Text möter text: Fröna till fascismen finns i oss alla

Läsa artikeln, diskussion (EPA).

 

 

 

 

KAP 12: Slutet

 

 

Högläsning kapitel 12

Frågor efter bokens slut: Vad händer sen?(EPA).
Hur kommer barnen att hantera sin skuld (för Simon och Nasses död) (EPA)?

Vi sammanfattar bokens handling gemensamt med hjälp av karaktärerna och några nyckelscener(EPA):

 

RALPH + NASSE

JACK + KÖREN

SIMON

DE SMÅ BARNEN

SAMoERIC

SNÄCKAN

ELDEN

JAKTEN

FLUGORNAS HERRE (GRISHUVUDET)

ETT MÖTE TILL - UPPDELNINGEN
GRISFESTEN & SIMON
GLASÖGONSTÖLDEN & NASSES DÖD

SLUTET

 

 

Citatlogg 3

 

markeraitexten.jpg

Mina meningar (2-3)

 

Skriv av meningen som rubrik och ange vilken (sida) den finns på.

 

Skriv dina tankar om varje mening:

 

 1. TEXTEN: Förklara i vilket sammanhang meningen är tagen ur. Försök att ifrågasätta, problematisera och belysa ur flera olika perspektiv.


 2. MIG SJÄLV: Koppla till egna erfarenheter och tankar.


 3. OMVÄRLDEN: Lämna texten och blicka ut - har du hört eller sett något liknande?

 

 

SLUTUPPGIFTER

 

Bedömningsuppgift 1, muntligt, podd.

Ni får i uppdrag av podden Litteratur för unga (med lyssnare i åldrarna 13-16 år) att samtala om era tankar efter läsningen av Flugornas herre! Ni ska spela in er egna podd om boken. Lyssna på olika poddar för att få inspiration.

 

Er podd ska vara max 15 min. Ni ska arbeta i par, jag delar in er i par. Förbered er genom att skriva upp stödord, rita bilder och/eller tankekartor!

 

Kom ihåg, en podd är rofylld att lyssna på men samtidigt lärorik i det här fallet.

DEL 1: Tänk på att lyssnaren inte har läst boken. Därför bör du/ni inleda samtalet med en kort sammanfattning om bokens handling.

DEL 2: Notera vad du tycker om och vad du inte tycker om.

(handling, scener, karaktärer, miljöer, språk, tematik=se teman, del 3)

DEL 3: Mina tankar och känslor. Vad har ni tänkt och känt under läsningen? Du kan koppla tankarna till ett citat ur texten (från er tankelogg?).
Välj något eller några motiv och teman ur boken. Ni kan välja flera stycken. Samtala exempelvis om:

 

 • MILJÖNS BETYDELSE FÖR KÄNSLAN/RÄDSLOR
 • RÄDSLOR - INRE OCH YTTRE
 • FÖRAKT FÖR SVAGHET (NASSE)
 • CIVILKURAGE - SVÅRIGHETEN MED ATT VÅGA SÄGA NEJ (NASSE, RALPH, delvis SAMOERIC)
 • ÄLDRE SOM FÖREBILDER ELLER BARA BARN? (ANSVAR, FÖREBILDER, FOSTRAN VS FRIHET)
 • LEDARSKAP - DEMOKRATI/DIKTATUR (SNÄCKAN)
 • VUXNAS FRÅNVARO - BETYDELSEN AV REGLER (OFFER FÖR OMSTÄNDIGHETER?)
 • FÖRVILDNING - SKOLPOJKAR SOM BLIR DJUR, LEKAR SOM BALLAR UR
 • SKULD - OM FÖRÖVARE, MEDLÖPARE OCH TYSTA ÅSKÅDARE (VILKA BÄR SKULD FÖR SIMONS OCH NASSES DÖD?)
 • ROLLER och LOJALITET - VI OCH DOM (HUR SAMoERIC BYTER SIDA I SLUTET OCH TJALLAR)
 • MÄNNISKAN - OND eller GOD

DEL 4: Bokens bästa mening, ta två citat från era citatlogg som ni fastarför. Utveckla, diskutera och beskriv för lyssnaren.

DEL 5: Vad händer sen med pojkarna, tror ni? Hur kommer t ex Jack och Ralph förhålla sig till allt som har hänt? Simons och Nasses död?

 

 

 

Bedömningsuppgift 2, skriftligt, beskrivande text med fokus på miljön.

Miljöns betydelse för känslan/stämningen:

 

”Han stretade och klängde mellan slingerväxter och avbrutna trädstammar, och plötsligt, som en vision av rött och gult, flög en fågel upp med ett rop som en häxas” (5)

 

”Hans nakna knäskålar var knubbiga och repade och rivna av taggar” (5)

 

”Palmerna kom stranden /.../ skogens mörka massa och revans öppna gata” (7)

 

Beskriv hur det ser ut på ön.

Skriv en sammanhängande text om hur ön ser ut. Beskriv så utförligt som helst. Du ska skriva högst två A4 i word. Times New Roman, storlek 12, 1,5 radavstånd. Rita gärna bilder, kartor m.m.

 

Du kan skriva på olika sätt:

1.       Ur ett tredjeperspektiv, du ser på ön från ovan och beskriver.

2.      Du är på ön, gå runt, upptäck och beskriv.

3.      Egen ide?

 
 
 
Uppgifter

 • Bedömningsuppgift, muntligt, podd

 • Bedömningsuppgift, skriftligt, beskrivande text

Matriser

Sv SvA
Kopplad till muntligt bedömningsuppgift, podd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analytiska förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Genom att göra enkla sammanfattningar av "Flugornas Herres" innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse i din muntliga uppgift. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar "Flugornas herres" innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse i din muntliga uppgift. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar Om "Flugornas herres" innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse i din muntliga uppgift. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder, i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i podden och diskussionen om filmen.
Du väljer och använder då, relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i podden och diskussionen om filmen.
Du väljer och använder då, väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i podden och diskussionen om filmen.
Kommunitkativa förmågan
Svenska
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen från boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen från boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen från boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Kommunikativa förmågan
Svenska som andraspråk
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen från boken på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen från boken på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen från boken på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv SvA
Kopplad till skriftlig bedömningsuppgift, beskrivande text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du kan skriva en beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en beskrivande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en beskrivande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Metakognitiva förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du kan ge andra elever enkla omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din beskrivande text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk.
Du väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd i din text.
Du väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd i din text.
Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: