Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2019-01-31 15:25 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F – 9
Kunna urskilja olika litterära epokers särdrag och lära om olika verk, författare och tiden de författades i.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Formulera dig i tal och skrift.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, för olika syften.

 

Konkretisering av mål

- Kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation.

- Kunna resonera om olika verk och deras upphovsman.

- Kunna undersöka hur olika verk påverkats av den tid de tillkommit i.

Arbetssätt

Genom genomgångar, filmer få en grund om olika litterära epoker. I grupp arbeta med en utvald litterär epok och redovisa för klassen.

Kunna fördjupa sig i en utvald epok och skriva ett arbete kring den epoken.

Bedömning

Bedömning sker i er muntliga presentation och i enskilda arbetet om en utvald epok.

Matriser

Litteraturhistoria

Når ej målen
E
C
A
Muntligt
Eleven kan förbereda och genomföra (...) muntliga redogörelser med (...) fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Resonemang
Eleven kan föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då (...) underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: