Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2019-02-03 09:50 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Detta område handlar om geometri och här kommer vi att arbeta med cirkelns omkrets och area, begränsningsarea, volym och formler.

3:1 Cirkelns omkrets

3:2 Cirkelns area

3:3 Begränsningsyta och mantelyta

3:4 Volym av rätblock

3:5 Volymenheter

3:6 Volym av prisma och cylinder

3:7 Volym av kon, pyramid och klot

3:8 Formler

Innehåll

Centralt innehåll

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt arbete under lektionerna, din förmåga att diskutera och föra resonemang i matematiska samtal, samt ditt val av metoder och lösningar på ett prov.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
    Ma  7-9
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
    Ma  7-9
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik

E
C
A
PROBLEMLÖSNING
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Resonerar på ett enkelt sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det till viss del på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt. Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett utvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det relativt väl på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt genom att bevisa med en uträkning. Ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett välutvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det helt på matematiska kunskaper. Resonerar logiskt om resultatet är rimligt genom att bevisa med andra uträkningar/förklaringar. Ger förslag till alternativa tillvägagångssätt.
BEGREPP
(användning) Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du är van vid på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du känner till på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp uppgifter du aldrig sett på ett väl fungerande sätt.
METOD
Välja och använda matematiska metoder
En fungerande metod väljs och används som passar till delar av uppgifter/område. (Omständlig/ej generell/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till några delar av uppgifter/ område. (Något omständlig/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till hel uppgift/område. (Systematisk/utvecklingsbar/ kortfattad/generell)
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Beskriver i huvudsak dina tankar med ord och med hjälp av bilder (ostrukturerad/vardagsspråk)
Redovisningen är lätt att följa och förstå. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, ord och symboler. (strukturerad / acceptabel matematisk språk)
I din redovisning förklarar du saker i rätt ordning och alla viktiga steg finns med. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, symboler, tabeller och ord för att göra dina tankar tydliga. (välstrukturerad /tydlig/ korrekt och lämpligt matematisk språk)
RESONEMANG
(i redovisningar och diskussioner) Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Argumenten är enkla och till viss del matematiskt grundade och bevisade. Du motiverar ibland dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra uttryck. (Du kan till exempel rita, visa med konkret material eller göra en lista.) Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Argumenten är utvecklade och relativt väl matematiskt grundade och bevisade med beräkningar. Du motiverar dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra matematiska uttryck. (Du kan till exempel bevisa med en tydlig bild, tabell eller uträkning. ) Bidrar med frågor eller kommentar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Dina argument är välutvecklade, bygger på varandra och grundar sig på matematiska tankar. (Eftersom...så måste..) Varje steg grundar sig på matematiska argument och är bevisade med systematiska undersökningar och beräkningar. I bemötandet av andras argument visas en ny infallsvinkel eller ge matematiska argument av annat slag som driver processen framåt . Alternativt visas motexempel som kullkastar argumentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: