Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska metoder och problemlösning

Skapad 2019-02-03 10:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Under kommande veckor ska vi arbeta med det grundläggande innehållet inom matematik som är tal och räkning. Målet med det här området är att du ska få du lära dig att välja och använda matematiska metoder för att utföra beräkningar med hjälp av fyra räknesätten med heltal och tal i decimalform. Vi kommer även att arbeta med problemlösning där vi ska fokusera oss på strategier som kan användas för att lösa matematiska problem, på att resonera kring val av strategi och rimligheten av svaret samt på att redovisa våra lösningar.

Innehåll

 

Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 •  
 • Centralt innehåll:

        Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

       Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom matematik ska vi ha gemensamma genomgångar och diskussioner där vi tränar på att utveckla olika matematiska strategier. Vi ska träna på att göra beräkningar med skriftliga räknemetoder och med miniräknare. Vi ska träna på att formulera lösningar muntligt och skriftligt samt bedöma rimligheten i vårt svar. Vi arbetar ibland enskilt, ibland i par/grupp med olika material.

 

 Bedömning 

Du kommer att bedömas efter:

  ·       Hur du löser uppgifter.

·       Vilka kunskaper du visar om matematiska begrepp.

·       Vilka metoder du väljer och hur du använder dem.

·       Hur väl du redovisar ditt arbete.

·       Hur väl du använder ett matematiskt språk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: