Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens världsdelar hav och väderstreck

Skapad 2019-02-03 11:32 i Montessoriskolan Falun
Ett arbetsområde i geografi för åk 2 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben. Vi lär oss även väderstrecken och tar reda på mer om någon plats på jorden.
Grundskola F – 1 Geografi SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är. Du kommer också att få forska och skriva om en plats på jorden som betyder mycket för dig.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig.


Du ska utveckla förmågan att:

göra geografiska analyser av omvärlden.

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig:
- namn på världsdelarna och världshaven och var på jordgloben de ligger
- att beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra
- namn och riktning på de fyra väderstrecken
- namn och läge på något land eller plats som är särskilt betydelsefullt för dig

- presentera/återberätta om något land eller plats som intresserar dig.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och arbeta mycket med karta och jordglob. Du kommer att få träna på att hitta och namnge världsdelarna och världshaven på en blindkarta. Du kommer också att forska och skriva en faktatext om ett land eller en plats som känns viktig för dig. Med hjälp av Bluebots kommer du att öva på de fyra väderstrecken.

Bedömning

Du kommer löpande att bedömas i hur du kan använda karta, jordglob och väderstreck för att tala om var världsdelarna och världshaven ligger och vad de heter.

Du kommer också att få visa att du kan namnge och peka ut världsdelarna, världshaven och de fyra väderstrecken på en världskarta skriftligen. Om du behöver får du hjälp att skriv .

Du kommer även att få visa att du har skrivit en kort faktatext om en plats/ett land som är extra intressant för dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3

Matriser

SO Ge
Geografi - världen åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 3
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen begreppen norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnen på flera världsdelar.
Du kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Du kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob. Du kan också beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra.
Världshav
 • Ge
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnen på flera världshav.
Du kan namnen på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: