Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter

Skapad 2019-02-03 12:15 i Långavekaskolan Falkenberg
Om barns rättigheter
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk

Du ska få lära dig om barns rättigheter, och vad de innebär för dig. Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett hur man ser ut, om man är flicka eller pojke, vilken familj man kommer ifrån, eller vilken religion man har.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna din förmåga att reflektera, alltså fundera över vad Alla barns rättigheter betyder för dig. Andra barns rättigheter kan ju t.ex bli skyldighet för dig.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna ge exempel på några mänskliga rättigheter och vad de kan betyda för dig i skolan och hemma.

Undervisning och arbetsformer

 Vi tittar på undervisngsfilmer, har diskussioner i små och stora grupper, skriver fakta och arbetar med olika skapande  metoder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: