Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4. Vår-terminen 2019, Praktiskt musicerande

Skapad 2019-02-03 12:45 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Musik
På vårterminen i fyran jobbar vi vidare med att bli säkra på ackordspel på keyboard och gitarr. Vi lär oss att sjunga fler sånger och lyssnar på och pratar om musik som komponerades för länge sen.

Innehåll

Periodens syften

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger flera sånger av olika karaktär. 
Vi pratar om hur man använder rösten för att det ska låta så bra som möjligt. 

Praktiskt musicerande:

Vi spelar ackorden på keyboard och gitarr till några av de sånger som vi sjunger.

Vi spelar olika sorters slagverksinstrument till sången "När vintern är över" och lär oss att lyssna på varandra och spela på rätt ställe. 

Samtal och diskussioner

Vi pratar om sångerna vi sjunger, om begrepp, musikaliska symboler, ord och uttryck och hur sången kan ha kommit till. Här är "vers", "refräng", "repristecken", "puls", "takt" och namnen på olika slagverksinstrument och notvärdena mest aktuella. 
Vi lyssnar på musik av någon klassisk kompositör och pratar om personen och musiken som vi lyssnar på. 

Vad är det vi tränar?

Sång:

Vi tränar sångrösten så att den blir "vigare" och på att texta noga, att lyssna och sjunga samtidigt för att det ska låta rent och rätt i tempo. Vi tränar också på att sjunga i stämmor (Kanon) och på att lyssna på varandra så att stämmorna låter fint ihop. 

 • Längre ner på sidan kan man se de delar ur det centrala innehållet i ämnet musik som undervisningen knyter an till. 

Praktiskt musicerande:

Vi tränar förmågan att se hur musiken är uppbyggd harmoniskt med olika ackord. Vi tränar uppmärksamhet och koncentration när rätt ackord ska spelas vid rätt tillfälle. Vi tränar förmågan att aktivt lyssna efter hur de olika ackorden låter i sitt rätta sammanhang. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att ta och byta mellan de olika ackorden.
Vi tränar uppmärksamhet och koncentration kring det musikaliska skeendet. Vi tränar den rytmiska medvetenheten och vår "samtidighet". Vi tränar medvetenheten kring hur musiken är uppbyggd bl a kring begreppen puls, takt och rytm.

 • Längre ner på sidan kan man se de delar ur det centrala innehållet i ämnet musik som undervisningen knyter an till. 

Bedömning.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna då vi jobbar med det praktiska musicerandet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: