Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering SV/SVA Maud Rosén Findley

Skapad 2019-02-03 15:50 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering SV/SVA läsåret 2018-19

Innehåll

 

Uppgift för team/enskilt 2018-11-06

 

Maud Rosén Findley

 

 

 

Hej, jag kunde inte komma åt Teams så därför bifogar jag mitt svar samt min PP (som också finns i Unikum) här.

 

Under tisdagen på höstlovet var endast jag samt klasslärare Mohammud 2 A på plats från team 2

 

Tillsammans gick vi igenom hans anteckningar i Unikum samt övrigt material från eleverna och fyllde i sammanfattningen för elevernas skriv – och läskunskaper. Vi ansåg båda att det blev tydligt vad eleverna behöver arbeta mera med.

 

Utifrån den sammanfattningen samt information från Språkverkstan gjorde jag en Pedagogisk Planering för mig och mitt arbete med Svenska i år 2. Jag skrev också ett preliminärt veckoschema för mig (då min tjänst är ny). Eftersom det endast är jag som hitintills har skrivit en PP och att jag inte kunnat ta del av sammanfattningen för 2A samt 2B blir det mitt svar ni får ta del av.

 

 

 

Vart står vi:

 

Många av eleverna har brister grundläggande kunskaper för att komma vidare i sitt skrivande ss.

 

 - stavning och att forma bokstäver

 

 - meningsuppbyggnad

 

 - språkliga verktyg

 

 - att skriva en berättande text

 

Många elever har behov av att läsa mera samt lyssna på högläsning.

 

 

 

 Vart ska vi:

 

 - eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse

 

 - eleverna lär sig använda språkets verktyg

 

 - eleverna utvecklar sin förmåga att skriva berättelser

 

 - eleverna utvecklar sin förmåga att lyssna, läsa och återberätta texter

 

 - eleverna behöver repetera stavning och att forma bokstäver

 

 

 

Vad gör jag:

 

 - Genom att på ett planerande och strukturerat sätt forma undervisningen kring det behov som finns av att befästa grundläggande kunskaper.

 

 - Ge eleven verktyg för att utvecklas.

 

 - Möjliggöra att i största mån finna lösningar som passar enskild elev och i grupp, dela eleverna i mindre grupper ofta.

 

- Arbeta med fokuserade lektioner som indelas i olika moment för att engagera eleverna under längre tid. Att sträva mot att lektionerna blir både intressanta och roliga.

 

- Lägga större vikt på  läsning i olika former.

 

- Arbeta för en lugn och tydlig arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

Pedagogisk Planering av Maud Rosén Findley

 

Anpassad SV/SVA undervisning utifrån läroplanen samt specifika behov för eleverna i år 2 på Tjärnaängskolan  2018/19.

 

Planeringen kan komma att förändras utifrån behov

 

 

 

Fokus ligger på att

 

- eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse

 

- eleverna lär sig använda språkets verktyg

 

- eleverna utvecklar sin förmåga att skriva berättelser

 

- eleverna utvecklar sin förmåga att lyssna, läsa och återberätta texter

 

 

 

Vi kommer att arbeta med:

 

      - dels läsning, läsförståelse, återberättande, ordförståelse.

 

Här ingår:

 

- högläsning ( att lyssna, att läsa själv ), här ingår även läsning av läsläxa

 

- läsa i par

 

- återberätta ( muntligt samt skriftligt )

 

- skriva berättelser

 

- ordkunskap/förståelse från den lästa texten

 

  

 

  -  dels på att skriva egna och gemensamma texter.

 

Här ingår:

 

- vi skriver texter/berättelser tillsammans i helklass, i par

 

- skriva egna berättelser utifrån färdiga och/eller egna ideér

 

- öva hur olika texter är uppbyggda

 

- öva skriva bokstäver, meningsuppbyggnad mm

 

- ordkunskap/förståelse

 

- tidsuppfattning

 

- återberätta texterna, öva prata framför grupp

 

- öva att lyssna

 

   

 

  -dels arbete med läromedlet språkskrinet,

 

   som behandlar ordkunskap, språklära, skrivning.

 

 

 

  -dels elevanpassade schemalagda lektioner varje dag.

 

    Här kommer elevernas behov att få vara det aktuella arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen i SVA:

 

Utveckla kunskaper i tal och skrift samt sin tilltro till sin egenspråkförmåga. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska .Vidare utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt språkbruk i olika sammanhang. Undervisningen ska ge möjlighet att utveckla kunskaper för att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och medier. Läsa och analysera texter, textbearbetning, språkets struktur och stavningsregler, skillnaden mellan tal och skriftspråk. Ges möjlighet att utveckla strategier för att lyssna och återberätta. Hur organisera en berättande text, förstå dess budskap och uppbyggnad.

 

 

 

Maud Rosén Findley

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: