Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Svansjön planering v. 18-24 vt-19 år 2, Maud Rosén Findley

Skapad 2019-02-03 15:58 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Projekt Svansjön planering v. 18-24 vt-19 år 2, Maud Rosén Findley

Innehåll

 

Projekt ”Svansjön”

 

- ett elevarbete som utgår från svanskulpturerna i Tjärnasjön, Borlänge.

 

Maud Rosén Findley

 

Pedagogisk grovplanering,

 

v. 18 – 23, vt – 19, år 2

 

Ett arbete som involverar främst SV men även NO, Bild, ev. MA och Idrott.

 

I svenska innefattar det till största delen skrivande. Här arbetas med texter av olika slag ss berättande, återberättande, fakta, dikt.  Också att läsa och lystna på de olika typerna av texter samt jämföra.

 

I bild berör vi offentlig skulptur i närmiljön, färglära, förgrund och bakgrund, tredimensionellt djup, att se och skissa, linjen, måleri, kollage, ev. skulptur.

 

I NO berörs fakta om svanar på olika vis, Tjärnasjöns marina liv, flora och fauna.

 

 

 

Ur läroplanen berörs bland annat delarna:

 

SV:   Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.  Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk

 

Bild:  Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

 

NO:   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön, Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön.

 

 

 

Besöka Tjärnasjön och titta på svanskulpturerna samt rita/skissa av dem (ev Picassoteckning).

 

Floran och faunan kring sjön.

 

Fakta om platsen.

 

Skriva om det man sett.

 

Måla bakgrund för att sedan på den ”bygga” svanar.

 

Lyssna på sagor om svanar och återberätta, skriftligt och muntligt.

 

Skriva egna sagor.

 

Läsa dikter, skriva egna dikter och läsa upp dem.

 

Titta på fakta film och text.

 

Skriva egen faktatext.

 

Lyssna på musik, titta på baletten Svansjön.

 

Eventuellt klassvis gemensamt tredimensionell svanskulptur.

 

Gemensam avslutning eventuellt bjuda in andra årskurser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: