Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, PRIMA 3B

Skapad 2019-02-03 16:46 i Stordammens skola Uppsala
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik", 3A och 3B.
Grundskola 3 Matematik
En del av vår undervisning utgår från matteboken PRIMA Matematik 3B för årskurs 3.

Innehåll

Vi arbetar med....

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • multiplikation och division med 7, 8 och 9,
 • strategier vid huvudräkning, addition, subtraktion, multiplikation och division,
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja räknesätt och lösningsmetod,
 • tal i bråkform,
 • matematikens historia, äldre måttenheter,
 • att skriva datum på olika sätt,
 • multiplikation i ett utvidgat talområde,
 • talmönster, 
 • problemlösning,
 • uppställning,
 • tredimensionella figurer och geometriska objekt,
 • klockan analogt och digitalt
 • algebra
 • termometern, avläsa temperatur,
 • statistik/diagram.

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha mattesamtal: Hur tänker du? 
 • hjälpa kamrater 

Du kommer att få visa vad du kan genom att...

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater
 • arbeta självständigt med matteuppgifter
 • använda NOMP och elevspel 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikmatris år 1-3

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
1, Kunna koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
1, Kunna Likhetstecknets betydelse.
1, Förstå och kunna använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
2, Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
1, Kunna veckans dagar.
1, Kunna förstå, lösa och enkla mattesagor.
1, Automatisera talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
1, Kunna se matematiska likheter. exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
1, Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
2, Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
1, Kunna klockans hel och halvtimmar.
1, Kunna översätta enkla mattesagor till ett matematiskt språk.
1, Kunna ordningstalen.
2, Kunna enkla mönster i talföljd, till exempel 2-hopp och 5-hopp.
1, Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
2, Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
1, Kunna dubbelt och hälften, udda och jämnt.
3, Kunna använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
2, Kunna ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
2, Kunna se och konstruera enkla mönster t.ex. att kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
2, Förstå symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
2, Kunna månaderna och årstiderna.
3, Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
2, Automatisera talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
2, Kunna enkel förstoring och förminskning.
2, Kunna klockans kvart i och kvart över.
2, Kunna positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kunna enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
3, Kunna hela klockan. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
2, Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kilo, hekto, gram.
2, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-100.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kunna enheterna liter, deciliter, centiliter.
3, Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
3, Kunna namnge, rita och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
3, Kunna använda skriftliga metoder och kunna använda en miniräknare.
3, Kunna konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
3, Förstå delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
3, Kunna se samband mellan multiplikation och division.
3, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: