Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk.4 VT-19

Skapad 2019-02-03 17:42 i Västra Karups skola Båstad
Kemi Klass 4. Vårterminen 2016.
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vår planet Jorden kallas ibland för den blå planeten. Detta för att det finns så mycket vatten, men vad är vatten för något egentligen? Hur kan vatten vara i rinnande form, hårt som is eller som ånga? Finns luft? Tar luft plats? Vad består luft av? Detta är frågor som vi tillsammans ska fördjupa oss i och söka svar på. Samtidigt som vi kommer att träna oss på att experimentera och skriftligt utvärdera resultaten, enligt det naturvetenskapliga sättet.

Innehåll

UNDERVISNING

 Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:

 • Beskriva skillnaden mellan atom och molekyl.
 • Vad en vattenmolekyl består av.
 • Om vattnets olika former.
 • Beskriva vattnets kretslopp
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • Något om var vattnet i kranen kommer från.
 • Veta vad luft är.
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.
 • Ta reda på vad följande begrepp betyder: Fast form, flytande form, gasform, Kondensation, Avdunstning, Molekyl, Atom, Grundvatten, Kretslopp, Lösningsmedel, Mättad lösning, Blandning, Lösning, Filtrering, Växthusgaser

Vi lär oss ovanstående genom att:

 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör vatten och luft. Vi tränar på att lyssna på andra och framföra våra åsikter.
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt. Vi tränar på att söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok ”Koll på NO".
 • Se på filmer.
 • Genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild, både enskilt och gemensamt, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika ämnesspecifika begrepp.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Använda utrusningen på ett säkert sätt.
 • Använda dig av de begrepp du lärt dig inom arbetsområdet för att beskriva och förklara olika teorier, modeller och samband, inom arbetsområdet.
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du genomför undersökningar där du redovisar och dokumenterar din arbetsgång. Samt övar på att dra slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du visar att du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Du visar att du har koll på de begrepp vi har lärt oss genom att använda dem i ditt dokumentationsarbete samt vid våra gemensamma diskussioner.
 • Du genomför bedömningsuppgiften i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: