Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2019-02-03 19:31 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med multiplikation och tar upp sambandet mellan multiplikation och addition, kommutativa lagen och tabeller.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi har nu startat med multiplikation. Du ska nu i början av arbetsområdet med multiplikation lära dig de enklaste tabellerna, 2:an, 5:an och 10:an. Vi kommer också att starta med division och lära oss att se och förstå sambandet mellan multiplikation och division. Du får träna på tabellerna, lära nya begrepp, ord och strategier och ska få sammanfatta det du lär dig med hjälp av bilder och ord.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med den här delen i matematik har du som mål att kunna:

• multiplikationstabellerna 2, 5 och 10

 • veta att talen man multiplicerar heter faktor och att summan i multiplikation heter produkt

• förstå sambandet mellan multiplikation och addition

• veta vad ”Kommutativa lagen” innebär och kunna redogöra för strategin

• veta vad ”Prioriteringsregeln” innebär och kunna redogöra för regeln

• kunna i tal och skrift redogöra de olika strategierna och metoderna

 

Arbetssätt

vi ser instruerande filmer tillsammans kring inledningen i Favorit- matematik

• vi har gemensamma genomgångar på tavlan

• vi tränar på tabellerna dels genom att försöka automatisera dem, vi jobbar med multiplikationsbingo

• två och två ska ni träna genom att använda KL strategin ” Kloka pennan”

 

Bedömning

Din förmåga att du klarat dina mål kommer att bedömmas:

•  veta hur multiplikation skrivs utifrån bilder och textuppgifter

•  kunna förklara och använda dig av expertorden kommutativa lagen och prioriteringsregeln

•  visa genom tal och räkneuppgifter hur addition och division hänger ihop

•. genom diagnos 4 i Favoritmatematik

 

Expertord

•  multiplikation

•  faktor

•  produkt

•  addition

•  subtraktion

•  kommutativa lagen

•  prioriteringsregeln

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3

Matriser

Ma
Multiplikation

Nivå 1
Du visar att du har förstått målet och gör en del uppgifter på rätt sätt.
Nivå 2
Du visar att du har förstått målet och gör flera olika typer av uppgifter på rätt sätt.
Nivå 3
Du visar att du förstått målet och gör de flesta uppgifter på rätt sätt och kan prata om hur du tänker och räknar.
Mål 1 Taluppfattning
Du känner igen sambandet mellan multiplikation och addition och kan bilda en addition av en multiplikation och en multiplikation av en addition. Du kan använda dig av tabellerna 2, 5 pch 10
Mål 2 Begreppsförmåga
Du kan förklara vad kommutativa lagen betyder och visa genom olika uppgifter att du kan använda den.
Mål 3 Begreppsförmåga
Du kan förklara Prioriteringsregeln och visa genom uppgifter att du kan använda den.
Mål 4 Resonera
Du kan förklara hur du tänker, räknar och kommer fram till olika beräkningar och samband.
Mål 5 Tal
Du kan använda dig av tabellerna 2, 5 och 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: