Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik, Månen

Skapad 2019-02-04 09:40 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Hur fungerar det?

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: Mitten av april till slutet av maj 2019

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Månen

Barnens ålder: 1-4 år

År och datum: April -19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik utifrån nyfikenhetsfrågan "Hur fungerar det?"

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Barnen ska ges möjlighet att konkret utforska och prova hur enkel teknik fungerar. Tillsammans ska vi samtala och sätta ord på de olika verktygen och vad som händer.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- När vi läst boken Piraterna och regnbågsskatten intresserar sig barnen över skruvar, verktyg, hänglås, Katinka krok´s krok, lyftkran och kugghjul som de ser på bild i boken.
Barnen kommer få ett brev från Katinka Krok där hon berättar att vi ska få en "låda teknik" och vill ha hjälp med hur det fungerar.

Vi pedagoger har plockat ihop material inför starten av projektet där vi kommer att undersöka vad som finns i lådan.

Utifrån vad barnen visar intresse för kommer vi att fördjupa vårt utforskande av hur det fungerar. Som medforskande pedagog följer vi barnens intresse, tillför material vid behov samt utmana barnen att använda olika uttrycksformer under lärprocessens gång.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi kommer att jobba i de grupper barnen är indelade i och använda processväggen för att lära av varandra samt ge föräldrar/vårdnadshavare insyn i projektet.

Återkoppla till tidigare veckas arbete för att ge barnen möjlighet att reflektera tillsammans över sitt lärande samt upprepa genom att berätta, förklara.

Under arbetets gång skriver pedagog lärlogg i Unikum tillsammans med barnet/en där vårdnadshavare och barn ges möjlighet att samtala om barnets arbete på förskolan.

 
Planeringen upprättad av:

 Annica, Carola och Camilla

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: