Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik åk 3

Skapad 2019-02-04 11:20 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Taluppfattning och aritmetik

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta inom talområdet 0-10 000. Här arbetar vi med de fyra räknesätten och olika strategier och metoder vi behöver när vi räknar med dessa.

Hur ska vi arbeta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner,lyssna och delta i genomgångar, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok,på bingel  och på arbetsblad.  Du kommer att få arbeta både i grupp, par och enskilt.

Vad ska du lära dig?

 -förklara vad multiplikation, division, addition och subtraktion innebär. Använda dig av rätt begrepp i samband med dessa.
-  räkna addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 1-1000, kunna använda minnessiffror och lån (växling).

- se och förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

-se sambandet mellan multiplikation och division.

-kunna multiplikationstabell 1, 2,5,10
- känna till och redogöra berätta om multiplikationstabellerna 1 - 10.
- kommutativa lagen vid multiplikation och addition(2X3 = 3X2) (8+2=2+8).
- Strategier för problemlösning (välja räknesätt, metod, visa hur du löser uppgiften).

-likhetstecknet och dess betydelse (algebra)
- proportionalitet
- skala

-rimlighet

Hur ska du visa att du lärt dig?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Under diagnoser, prov och tester.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: