Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer och medeltiden

Skapad 2019-02-04 11:53 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Ett arbetsområde där tre Forna civilisationer från olika delar av världen studeras. Mesopotamien, Nilen/Egypten och Indus/Gula floden.
Grundskola 7 Historia
Människans historia börjar på den afrikanska kontinenten. Där fanns de första människorna som sedan vandrade vidare ut i världen. Länge levde människorna som nomader och levde på det som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den perioden förändrades livet mycket: människor blev bofasta i organiserade samhällen och skapandet av ståndssamhällen började byggas successivt. Hur förändrades livet för människorna när de blev bofasta? Hur tänkte man om livet och döden? Vilka religioner hade man? Varför bodde man vid floder? Vilka uppfinningar gjordes och varför? Hur kan vi veta något om dessa samhällen? Hur påverkas vi av de forna civilisationerna och medeltiden idag?

Innehåll

 

Genomförande och innehåll

Vecka

4-5  Forna civilisationer i Egypten, Mesopotamien,antikens Grekland, Romarriket, Indien och Kina samt Nord- och Sydamerika- genomgångar 

6-8 Medeltiden- genomgångar

9 Källkritik: Vad olika källor kan säga om hur människor levde och tänkte på den här tiden vecka.  

10-11 Jämföra hur civilisationerna växte fram och utvecklades: jämförelse-stencil och tidslinje (bedöms)

6-11 Begreppslistan! Förstå och samtala om historia, skriva provfrågor, inlämning av jämförelsen

12 Prov (Bedöms)

 

Detta kommer vi att jobba med under veckorna 4-12: 

 • Genomgångar
 • Begreppslistan på google classroom
 • Diskutera gemensamt och i grupp om det aktuella ämnet
 • Skriva provfrågor
 • Jämföra olika kulturer/civilisationer från medeltiden eller forna civilisationer
 • Göra tidslinjer
 • Se film/filmer anpassade för arbetsområdet
 • Källhantering inom historia
 • Prov där ni har skrivit frågorna

Se google classroom för videon och material som vi arbetar med under arbetsområdet. 

Bedömning

Examinationstillfället består av ett prov där ni har varit med och utformat frågor+ begreppslistan. Provet: vecka 12 7:1 torsdag, 7:2 och 7:3 fredag. 

Bedömningen består av den jämförelse ni lämnar in om två olika civilisationer samt provet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: