👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för matematik

Skapad 2019-02-04 12:57 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Pedagogisk planering
Förskola
Matematik finns omkring oss vid rutinsituationer eller vid matbordet. Vi vill tillsammans med barnen bekanta oss med matematik. Detta görs för att fånga det befintliga intresse för matematik. Genom att erbjuda olika matematiska aktiviteter vill vi skapa situationer där barn erbjuds möjlighet till att bekanta sig med matematik på olika sätt.

Innehåll

BAKGRUND

Genom mattesånger och ramsor, kort, leksaker, böcker, leken och  matematiska aktiviteter kan barn utveckla sitt intresse för siffror och räkning, storlek, tid, objekt position, längd och form.

MÅL

Syftet är att vi ska skapa arenor för barnen att bli nyfikna och få ett ökat intresse för matematik samt att skapa möjligheter för barnen att utvecklas individuellt och tillsammans med andra. Vi strävar efter att barnen ska utsöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande samt väcka barnens intresse och nyfikenhet för matematik. 

Vi vill öka intresset för: geometriska former, siffror, antal, symboler, färg, mönster.

METOD - GENOMFÖRANDE

Detta är ett arbete som sker kontinuerligt och dagligen i verksamheten som involverar alla barn i barngruppen, och även pedagogerna. Vi kommer hålla samlingar där fokus läggs på matematik där vi pratar om geometriska former, antal, färg och mönster m.m.

Att erbjuda barnen pedagogiska miljöer som uppmuntrar till lek och lärande. Ge barnen material de kan interagera med för att väcka nyfikenhet och lust till lära.

Matematiken genomsyrar den vardagliga verksamheten i matsituationen, fruktstunden och hallen för att ta några exempel.

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer ske med hjälp av foto och text

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer kontinuerligt utvärderas av oss pedagoger, både enskilt och tillsammans med barnen. Vi kommer samtala om den dokumentation som gjorts och diskutera för- och nackdelar med arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016