👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelning stubben/ Tio kompisböcker

Skapad 2019-02-04 13:17 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Förskola
Fokus området är empati förmåga, vänskap och barns inflyttande över verksamhetens innehåll och påverka sin vardag i förskolan.

Innehåll

Syfte

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan. De ska våga visa sina känslor, lära känna varandra, utveckla sin identitet och bli trygg i den.

 

 Delmål

 • Vi ska ge barnen förutsättningar för att utveckla sin empatiförmåga
 • Vi ska ge barnen förutsättningar till att utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
 • Barnen ska ges möjligheter att tränas i att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

 

Metod

 

 • Olika samarbetsövningar
 • Skapa rutiner
 • Arbeta med olika tekniker
 • Utmana barnen i skapande
 • Uppmuntra till att hjälpa varandra och vänta på sin tur
 • I olika situationer göra egna val 
 • Träna på att hålla fast i det egna valet.
 • Lämna en aktivitet så att det är inbjudande till nästa barn/grupp kommer.
 • Sjunga,ramsor, tecken, hög läsning
 • Låta barnen leda samlingen utifrån sina förutsättningar
 • Foto på barnen i samlingen 
 • Dela i små grupper
 • Arbeta utifrån kompisböcker.
 • Dramatisera olika händelseförlopp.
 • Övningar som går ut att dela med sig
 •  Dokumentation
 • Reflektion
 • Gemensamt ansvar
 • Undervisning sker till hela gruppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18