Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Somaliska åk 4-5

Skapad 2019-02-04 21:50 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Eleverna ska få möjligheter att lära sig att skriva olika typer texter. Vi jobbar med sagor, olika texter och tränar mycket med olika lässtrategier för att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. Vi kommer också att skriva, tala, diskutera, reflektera.

Innehåll

Mål och syfte

Eleven ska använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Eleven ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Eleven ska  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Eleven ska reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser.

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare. Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Konkretiserade mål

 I arbetsområdet Sagor och myter får du förutsättningar att utveckla:

 Eleven kunna läsa ord, meningar och anpassade texter

 Eleven ska kunna samtala och diskutera olika typer av texter

 Eleven ska kunna förstå textens budskap

 Eleven  ska kunna återberätta/ sammanfatta det du har läst.

 Eleven  ska kunna ställa frågor och framföra egna åsikter

 Eleven  ska utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.

 

Undervisning

 Eleven ska läsa - både enskilt och i grupp

 Eleven ska läsa olika typer av sagor, texter och förstår innehållet.

 Vi arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt

 Vi skriver olika typer av texter som vi sedan bearbetar, ger och får respons på.

 Eleven   skriver ord och meningar med stor bokstav och punkt.

 Eleven skriver en text med en tydlig början och slut.

 Eleven deltar i samtal och diskussioner

 

 Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:              

 Tala och kommunicera på somaliska.

 Läsa och skriva på somaliska.

 Sammanfatta textens innehåll.

 Resonera kring textens innehåll.                                   

 sammanfatta/återberätta en saga, text och svara på frågor

 

Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna. Eleverna kommer även att bedömas efter skriftliga läxförhör, prov och hemläxor. Vi använder även bedömningsmatriser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: