👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2019-02-05 08:27 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
  • Föra och följa matematiska resonemang
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • använda prioriteringsreglerna.
  • skriva och tolka algebraiska uttryck
  • beräkna värdet av ett uttryck. 
  • använda pekfingermetoden eller balansmetoden för att lösa ekvationer
  • teckna egna ekvationer för att lösa problem

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:

algebraiska uttryck, variabel, värde av ett uttryck, mönster, förenkling av ett uttryck, parentes, potens, bas, exponent, parentes, ekvationer, vänsterled, högerled, obekant, balansmetod, antagande, 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömning sker på ett skriftligt prov. 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
E
C
A
Metoder
Eleven kan välja och använda...fungerande matematiska metoder med... anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...resultat.
...i huvudsak...viss.. tillfredsställande..
...ändamålsenliga..relativt god...gott..
...ändamålsenliga och effektiva..goda...mycket gott...
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med... anpassning till problemets karaktär samt...enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
..i huvudsak .. viss... bidra till att formulera...
..relativt väl...förhållandevis god..formulerar...som efter någon bearbetning...
...väl...god...formulerar
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
... till viss del för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt.
...för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt.. förhållandevis god..
..ändamålsenligt och effektiva..god..