Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2019-02-05 13:25 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

FAvdelningens mål:

Att barnen lär sig fråga innan de tar leksaker från ett annat barn.

Att barnen hjälper varandra i såväl vardagssituationer som när ett barn är ledset.

Att barnen får samtala om olika ämnen som berör alla barns lika rättigheter.

 

Aktivitet:

På samlingen kommer vi arbeta med boken Barnens planet. Och då samtala om barns rättigheter och barns lika värde. Detta för att barnen ska få en förståelse för att det inte spelar någon roll hur gammal man är, hur lång man är elle hur man ser ut och att vi ändå är lika värdefulla och har samma rättigheter.

Boken barnens planet utgår från den sociala delen av hållbar utveckling.

Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hjälpa varandra samt att vi samtalar om olika situationer under dagen där barnen kan hjälpa varandra. Detta för att barnen ska lära sig att hjälpa varandra och att även lära sig fråga sina kompisar om hjälp. Genom at5 samtala om det direkt i de olika situationerna får barnen en större förståelse för när och hur man kan hjälpa varandra.

 

Resultat - hur blev det?

Vid matbordet har barnen hjälpt varandra, några har lärt sig att frågo om hjälp och andra har lärt sig att erbjuda sin hjälp när det är något de kan.

På samlingen har vi utifrån boken Barnens planet arbetat med kö. Barnen har testat att stå i kö på samlingen till vilan, använda sig av kölapp och vi har även varit till Ica och tittat på hur man står i kö där. Vi har sikuterat varför man står i kö och hur man är mot andra i kön. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: