Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Matematik

Skapad 2019-02-05 14:50 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik i förskolan innebär att barnen får lära sig grundläggande matematiska begrepp och pröva olika problemlösningar.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: VT-19

Förskolans namn: Håstahöjdens förskola

Grupp: Myran

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum::

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Matematik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Barnen utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
-Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen utvecklar nyfikenhet och lust till matematik.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Genom reflektionsprotokollen får vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper.
-I projektet samt i den fria leken.

-Alla pedagoger ansvarar.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Projektväggen, unikum, reflektionsprotokollenPlaneringen upprättad av:

Annika, Therese, Åsa

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: