Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Min bok om kärlek åk7 VT19

Skapad 2019-02-05 15:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna får skriva olika texttyper och samla dessa i en bok som de själva skapar.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Ni ska låta kärleken ta över era liv och bli kreativa skribenter i det här arbetsområdet som ska bubbla över av värme och kärlek!

Innehåll

Lektionsinnehåll

Du kommer under några veckor att arbeta med temat kärlek. Vi kommer inleda genom att samla ord och begrepp för temat i ett ordmoln. Dessa kommer ni ha nytta av i era arbeten längre fram. På lektionerna kommer vi även gå igenom olika texttyper för att titta på struktur men även innehåll.

Ert arbete består nämligen i att göra en bok om kärlek. Vissa kapitel är obligatoriska och andra är valbara.

Boken ska ha en:

 • framsida med någon bild
 • baksida med synopsis och ditt namn
 • innehållsförteckning (efter framsidan)
 • avslutning i form av slutord

Kapitlen ska ha rubriker. Sätt gärna in bilder som underlättar och förstärker din text. Använd bilder som du själv fotograferat eller ritat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Min bok om kärlek

SKRIVA

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Texters genrer och/eller texttyper
Din text påminner om andra texter av samma slag. Du har kännedom om några särdrag.
Din text innehåller till övervägande delar de särdrag som kännetecknar genren eller texttypen.
Din text bygger tydligt på de särdrag som kännetecknar genren eller texttypen. Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Rubrik
Rubrik finns och har anknytning till innehållet.
Rubrik finns och är passande.
Rubrik finns och är träffsäker och passande.
Innehåll
Textens innehåll är enkelt och fungerande i förhållande till uppgiften
Textens innehåll är relativt utvecklat och fungerar relativt väl i förhållande till uppgiften.
Textens innehåll är väl utvecklat och fungerar mycket väl i förhållande till uppgiften.
Styckeindelning
Styckena
Styckeindelning förekommer men styckena är inte alltid logiska.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Styckeindelning
Styckemarkering
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, till exempel genom att börja längst ut på ny rad (kallas hybridstycke).
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag på ett konsekvent sätt.
Meningarna
Satsbyggnad Meningsbyggnad
Meningarna har oftast en fungerande sats- och meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta eller väldigt långa.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på att bra sätt; korta meningar blandas med långa, påståendemenigar blandas med frågemeningar, utrop och repliker när det passar i sammanhanget.
Meningarna varieras på ett avancerat och korrekt sätt mellan huvudsats och bisats, fraser och ordföljd, bindeord och tematisk bindning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: