Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Ma Algebra och Geometri

Skapad 2019-02-05 15:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Matematik kurs ht 2016 Enheter & Geometri
Grundskola 7 Matematik
Geo = jord, och Metria = mäta är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har. Geometrin var en av de två ursprungliga matematiska delarna. Den andra delen av kursen omfattar Algebra. Algebra kommer från arabiska och betyder återställande eller förenande, detta syftar på att man flyttar termer mellan vänster och högerled för att lösa ekvationer. Ordet "al-jabr" förekom första gången i ett verk för 1200 år sedan!

Innehåll

 Jä vt 19 åk 7 Ma Algebra och Geometri

Mål för elev

- Att kunna använda prefix och olika enheter för längd, vikt, volym, tid och hastighet.

- Att kunna lösa hastighetsproblem

- Att kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva

- Kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

- Beskriva olika slags vinklar, trianglar och fyrhörningar

- Beräkna omkretsen av olika geometriska figurer

- Räkna med skala

- Att använda prioriteringsregler

- Tolka och skriva uttryck med variabler

- Förenkla uttryck

- Lösa ekvationer med balansmetoden

- Lösa problem med ekvationer

- Att tolka och skriva uttryck från mönster samt lösa dessa

Genomförande 

Vi har gemensamma genomgångar  Eleven arbetar parallellt enskilt och i grupp i boken. Vi använder spel eller övningar på datorerna för att digitalt träna innehållet på arbetsområdet. Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar under lektionerna. Kursen avslutas med ett skriftligt prov i vecka 7 den 14/2

Bedömningen avser din förmåga att:

 • ha kunskaper om matematiska begrepp.
 • välja och använda matematiska metoder.

 • lösa problem med ekvationer

 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Likheter och Ekvationer. Variabler och uttryck.
 • Förenkling av uttryck.
 • Problemlösning med hjälp av ekvationer. Geometri, mönster och ekvationslösningar till dessa problem
 • Redovisa på ett strukturerat och matematiskt sätt

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Matriser

Ma
Jä vt 19 åk 7 Ma Algebra & Geometri DJ, CB, FL, MSr

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett ...
Du behöver hjälp med att teckna upp ekvationer för enkla problemuppgifter men sen kan du lösa den. ...i huvudsak fungerande sätt
Du kan teckna upp ekvationer för enkla problemuppgifter och sedan lösa dem. ...relativt väl fungerande sätt
Du kan teckna upp ekvationer för svårare problemuppgifter och även lösa dem. ...väl fungerande sätt
Begrepp
Du har kunskaper om matematiska begrepp som är....
Du kan använda och förklara en del matematiska begrepp inom algebra och geometri på ett i huvudsak fungerande sätt. grundläggande
Du kan använda och förklara de flesta begreppen inom algebra och geometri. Därmed rätt på de flesta begreppsuppgifter goda
Du är mycket förtrogen med begrepp inom algebra och geometri och hur begreppen relaterar till varandra. Dessutom klarar du alla begrepps uppgifter. mycket goda
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder som är....
Du använder en metod som inte alltid fungerar. Du provar dig fram och har ibland inte någon direkt fungerande metod. i huvudsak fungerande
Du använder ekvationsmetoder med gott resultat. I de flesta fall kommer du fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga
Du använder ekvationsmetoder och balanserar svårare uppgifter som gör att du kommer fram till korrekta svar. ändamålsenliga och effektiva
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning är.....
Du utrycker dig enkelt och tankegången går att följa. Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. i huvudsak fungerande
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. ändamålsenligt
Du uttrycker dig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: