Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan- Beskrivande text åk 5

Skapad 2019-02-05 18:06 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
En beskrivande text informerar och presenterar fakta. I skolan läser och skriver du beskrivande texter, till exempel i NO och SO.

Innehåll

Konkretiserade mål

 

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

 

 • söka fakta i olika slags texter
 • använda några olika källor, tala om vilka källor du använt och hur användbara de var
 • använda strukturen för en beskrivande text 
 • använda dig av de språkliga dragen en beskrivande text har

 

Arbetssätt

 

       Vi arbetar enligt cirkelmodellen och kommer att genomföra dessa moment.

 

 • Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
 • Vi kommer under arbetets gång gå igenom de språkliga dragen i en beskrivande text.
 • Vi kommer att arbeta med styckeindelning, verben har och är, fakta om Sverige, rubrik, underrubrik, källor och källkritik.
 • Vi kommer att skriva en gemensam text om Sverige.
 • I slutet av arbetsområdet ska vi skriva varsin egen text om ett valfritt land.
 • Du kommer att bearbeta din text med hjälp av kamratrespons samt läsarrespons.
 • Du kommer att avsluta med att redovisa din text för andra.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma att du kan:

 

 • använda strukturen för en beskrivande text
 • använda några olika källor
 • göra en muntlig redovisning i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: