Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries 7A

Skapad 2019-02-06 09:00 i Svanberga skola Norrtälje
Arbete om engelsktalan länder.
Grundskola 7 Engelska
Ett grupparbete om engelsktalande länder. Ni ska välja ett engelsktalande land, ta reda på intressant information, och skriva en presentation av landet i era grupper. Detta ska sedan redovisas för klassen i form av till exempel en KeyNote eller en film under vecka 10.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer nu under de närmaste veckorna att arbeta med engelsktalande länder. Ni kommer bli indelade i grupper och ni ska lära er mer om olika engelsktalande länder. Varje grupp kommer att få välja ett land. 

Arbetet ska presenteras muntligt och inspelat. Kom ihåg källhänvisning!

Vi kommer också att arbeta med oregelbundna verb så att ni kan uttrycker er mer korrekt i tal och skrift. 

Vecka

Måndag

Onsdag

6

Grupparbete 

Grupparbete

7

Grupparbete

 

Grupparbete
Verbläxa

8

Grupparbete

 

Grupparbete

Förhör

Verbläxa

9

Sportlov

Sportlov

10

Presentationer

 

Presentationer

Förhör

verbläxa

Uppgifter

 • Engelsktalande länder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris

Underlag saknas
Når ännu ej..
E
C
A
Välja material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Presentera ett land
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kulturella företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: