Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar

Skapad 2019-02-06 14:27 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Fåglar år 2
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Fåglar runt vårt fågelbord. Känner du igen några av våra vanligaste småfåglar?

Innehåll

1. Mål

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva en enkel faktatext om en eller flera fåglar
 • Kunna rita av "din" fågel (vid fågelbordet)

2. Det här kommer vi att arbeta med

 • vi kommer att se undervisningsfilm om våra fåglar i närmiljö samt läsa fågelfakta tillsammans med "axelkompisen"
 • skriva fakta om någon/några fågel/fåglar
 • rita och måla fåglar 
 • lyssna på fågelläten
 • på lustfyllt sätt lyssna Fåglarnas musikmello

3. Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar vid fågelbordet, i vår närmiljö
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: