Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oddbots (Partille)

Skapad 2019-02-06 15:29 i Skulltorps skola Partille
Lpp för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2019 Ämnet slöjd spillbitsprojektvsom delvis kombinerar material.
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Vi skall göra Oddbots av överblivet material från slöjdsalen för att ta tillvara på de resurser vi har och inte kasta så mycket. Men också för att träna på estetiska uttryck och slöjdprocessen och sammanfogning av trä.

Innehåll

 Slöjd/Oddbots

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:  Vi skall träna på slöjdprocessrns olika delar. Ideutveckling, överväganden , framställning och värdering. Vi skall också lära oss olika sätt att sammanfoga trä. Och att forma trä. Vi kommer att prata en hel del om hur våra val av tex färg och material påverkar den slutliga produkten. 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med  detta: Vi kommer titta på olika robotar för att inspirerad. Sedan titta vad vi har för spill att arbeta med och utifrån det kombinera ihop och göra en plan för våra robotar. Sedan skall vi genomföra planen och då kommer vi gemensamt klura på vilken typ av sammanfogning som lämpar sig bäst. Och i vilken ordning man bör bygga ihop roboten. Sedan kommer eleverna enskilt att få bygga ihop sin robot och utvärdera sitt arbete och sin plan. 

Under tiden skall de hålla i minnet att de också skall göra en instruktion som någon i åk 3 sedan skall kunna följa. 

.   Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

När ?

 projektet pågår under perioden 19/2 t.om 30/3 

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång: Förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Och använda lämpliga redskap och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Förmågan att överväga olika lösningar , framställa föremål och värdera resultat utifrån dess estetiska uttryck. 

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

att eleven visar vad den kan genom att kontinuerligt dokumentera på unikum. 

Att pedagogen lyssnar på hur eleven uttrycker sig i genomgångar och hur eleven är delaktig i de gemensamma momenten. 

att pedagogen observerar hur eleven arbetar under lektionerna både enskilt och i grupp och hur eleven hanterar material och verktyg.

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: