Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga.

Skapad 2019-02-06 15:32 i Kvarnsvedens skola Borlänge
NTA Balansera och väga
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3)

Kan du balansera?

Innehåll

NTA Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att få fundera, förutsäga och testa att balansera saker.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. balans, jämnvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

4. Arbetssätt

Du kommer att få göra förutsägelser, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid skattningar, experiment och dokumentation.Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

6. Kunskapskrav

Du ska vara aktiv och göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.


Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: