Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och instrumentspel

Skapad 2019-02-06 15:46 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Vi kommer att träna som band med sången Geraldine av Glas Vegas. Vi kommer att alternera mellan olika instrument och lära oss sång och enkla stämmor under vägen.
Grundskola 7 – 9 Musik
Under den här terminen kommer du att få fördjupa dig en hel del i att hitta din egen bästa sångröst och utveckla din förmåga att spela gitarr, piano och trummor.

Lycka till!

/Peter

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 1. visar förmåga att sjunga med tonsäkerhet och timing.
 2. visar förmåga att spela på ackordinstrumenten gitarr  och piano/synt med timing.
 3. visar förmåga att spela ett enkelt trumkomp med timing.

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

 
 • Fördjupning på gitarr eller piano/synt
 • Svårighetsgraden på respektive instrument

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 

 • sjunga sånger, unisont och i enkla stämmor, gemensamt och enskilt.
 • gå igenom musikaliska begrepp som dynamik, taktart, ackord, melodi, kompskiss, hur man läser en ackordtabell för piano och gitarr mm.
 • träna på gitarr-bas piano- och trumspel.

L+E Utvärdering av arbetsområdet

 • Vi utvärderar den individuella insatsen och utvecklingsmöjligheter kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Matris i musik

Förmågor som ligger till grund för kunskapskraven

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
F (når ej målet)
Krav för E
Krav för C
Krav för A
Sång
Sång i grupp; unisont och i stämmor. Röstvård.
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan delta i gemensam sång och/eller visar inte viss säkerhet i rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
På piano eller gitarr.
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan spela enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med god tajming.
Basspel
På elbas och/eller piano.
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming.
Slagverksspel
Rytminstrument och trumset.
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming.
Ackordspel
På gitarr och piano.
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.
Spela tillsammans
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan anpassa sin stämma till helheten genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Musikalisk utveckling
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge väl utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikaliskt uttryck 1
Presentation av sång och/eller spel.
 • Mu  7-9
Eleven har inte visat att han/hon kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck när eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passade karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passade karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passade karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passade karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: