Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen 8no1 8no4

Skapad 2019-02-06 17:01 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Vi jobbar oss igenom matspjälkning, andning, blodomloppet, hud, skelett, muskler samt hjärna och nerver. Utifrån detta tittar vi på hur kost, motion mm påverkar människokroppen samt några vanliga sjukdomar.
Grundskola 8 Biologi
Vi kommer att arbeta med Människokroppens anatomi och fysiologi. t ex vad händer med maten efter att du har stoppat in den i munnen? Du kommer ha nytta av de kunskaper du fick under höstterminen gällande "Livets kemi". Vi ska också undersöka hur ett riktigt hjärta och lungor ser ut.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Konkreta mål

Efter detta avsnitt är målet att du ska:

      Känna till människokroppens organ och deras anatomi och fysiologi 

 

 •    örat och ögat
 • känna till djurcellens organeller
 • kunna hur matspjälkningen fungerar.
 • kunna hur hjärtat och andningsorganet fungerar
 • kunna hur blodomloppet fungerar
 • ha kunskaper om huden, skelettet och musklerna
 • ha kunskaper om hur allt detta styrs, alltså hjärnan och nerverna.

Du kommer att utifrån dessa kunskaper få öva och utveckla dina förmåga att: 

 • Att föra ett underbyggt resonemang

 • Beskriver tänkbara konsekvenser. t.ex vad kan hända om man motioner för lite, äter fel etc?.

 • Visa på samband. t ex att rökning kan skada lungorna och orsaka tex lungcancer.

 • Visa att du kan använda begrepp, teorier och modeller

Bedömning

För detta avsnitt kommer jag att bedöma:

 • Hur väl du kan resonera om hälsa och sjukdomar med hjälp av dina kunskaper om människokroppen.

Bedömningen sker muntligt och skriftligt under lektionerna, läxförhör och inlämningsarbeten, laborationer och ett skriftligt prov v 8. 

Det är ditt ansvar att visa vad du kan och det kan göras på många olika sätt.

Undervisning

Vi kommer jobba oss igenom alla organen. Detta gör vi med hjälp av boken Biologi Spektrum och häften, genomgångar, modeller, web-sidor samt filmer. Vi kommer hela tiden göra kopplingar till hur kost, motion mm påverkar människokroppen samt några vanliga sjukdomar.

 

sidhänvisning Spektrum Biologi (Fjärde upplagan 2013) :

Vår fantastiska kropp sid 228-269

ögat o synen sid 289-292

örat och hörseln sid 293-295 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: