Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutprojekt slöjd år 9

Skapad 2019-02-06 17:57 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Avslutningsprojekt i slöjd år 7-9 Du kommer jobba med ett avslutande projekt i slöjd, där du kommer med en idé som du planerar upp, genomför och utvärderar.
Grundskola 9 Slöjd
Du kommer jobba med ett avslutande projekt i slöjd, där du utifrån en egen idé kommer att arbeta med slöjdprocessens olika delar; planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

Innehåll

Slutprojekt 

årskurs 9 slöjd

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd skall du som elev få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att formge och framställa varierande föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Du skall få möjligheten att välja och motivera ditt tillvägagångssätt. Inom slöjdämnet ingår att du skall analysera och värdera arbetsprocesser och resultatet och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Genomförande

Du skall i slöjd under den sista terminen i grundskolan själv eller med stöd planera, genomföra och utvärdera ett individuellt projekt som du själv med handledning av pedagog driver och arbetar medvetet med ur ett kulturellt, estetisk och med ett miljömässigt hänseende.

Där du kommer att få möjligheten att visa upp dina förmågor/kunskaper om färg, form, funktion och medvetenhet runt olika hantverkstekniker. Genom att använda dig av sådant du redan har lärt dig under grundskoleåren eller kommer att lära dig under genomförandet av projektet med stöd av pedagog.

Du kommer att redovisa ditt arbete i form av en utvärdering av resultatet, arbetsprocessen samt sambanden mellan form, funktion och kvalité i en portfolio.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls estetiska uttrycksformer och för resonemang kring dina erfarenheter från trender och traditioner i olika kulturer.

 

I bedömningen kommer vi att titta på:

 

 • Din förmåga att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 •  
 • Genom att du visar på förmågan att använda dig av några hantverkstekniker där du använder dig av redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  
 • Hur du väljer utifrån syftet med ditt projekt tillvägagångssätt som har miljötänk och motiverar dina val.
 •  
 • Att du visar på förmågan att bidra till att utveckla idéer med hjälp av olika inspirationsmaterial.
 •  
 • Din förmåga att under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder projektet framåt.
 •  
 • Förmågan att ge omdömen om arbetsprocessen med viss användning av ämnesspecifika begrepp och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet, form och funktion.
 •  
 • Din förmåga att tolka och ge uttryck och ger enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter runt trender och traditioner i kulturen.  
 •  
 • Detta är kunskapskraven för betyg E i 9:an
 •  
 • Uppgift
  • Planering
   • Idéutveckling

    Planera och strukturera upp arbetet. Leta inspiration och instruktioner. När du vet vad du ska tillverka ta reda på hur du ska göra det. Och svara på frågorna nedan.

     

   • Överväganden

     

    • Vad ska du tillverka?
    • Vilken/vilka tekniker ska du använda?
    • Vilka material behöver du?
    • Vilka verktyg och maskiner behöver du använda?
    • Gör en skiss/ ritning och skriv ut mått
    • Vilken hjälp vet du att du kommer behöva?
  • Genomförande
   • Du ska driva ditt eget arbete framåt
   • Dokumentera arbetsprocessen i ord och bild i din portfolio
   •  
  • Utvärdering
   • Skriv utvärderingen i löpande text med hjälp av följande frågor:

    1.      Vilken uppgift har du arbetat med?

    2.      Välj en del av arbetet som du tyckt om att arbeta med. Förklara varför.

    3.      Varför har du valt den form och de färger du har använt?

    4.      Vilka problem eller svårigheter stötte du på under arbetets gång? Hur bar du dig åt för att lösa dessa problem?

    5.      Under detta arbete, har du provat på något nytt som du inte kunde tidigare? Hur gick det?

    6.      Välj en del av arbetet som du skulle vilja ändra på eller göra om, vad skulle du då ha gjort annorlunda? Och på vilket sätt?

    7.      Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vilket sätt? 

    8.      Vilka verktyg har jag arbetat med?

     

         
         
         

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav i SLÖJD 7-9

Slöjdens långsiktiga mål

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Framställning och formgivning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéer, pröva och ompröva
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen, använda slöjdspecifika begrepp, visa samband
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: