Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterärt skrivande

Skapad 2019-02-06 18:46 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Ett skrivprojekt i fem kapitel kallat "Ön". Eleven i fråga hamnar på en öde ö och problem dyker upp på vägen.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?
Du får träna på berättelsens olika delar och steg-för-steg bygga upp en trovärdig och läsvärd historia.

 

När du är klar ska du ...

kunna skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

 

Förmågor du kommer att träna

Analysförmåga: skriva utvecklad text med gestaltande beskrivningar och handling. Beskriva orsaken till problemen som uppstår i berättelsen samt lösningen på problemen. 

Kommunikationsförmåga: Kunna ge och ta respons från en vän och utveckla texten därefter. 

Så här visar du vad du lärt dig

Eleverna skriver ungefär ett kapitel per 1,5 vecka. När eleverna är klara med kapitlet lämnas det in för respons och "godkännande" att gå vidare till nästa kapitel. 

Under varje kapitalskrivande görs kompisbedömning samt egen bedömning i form av checklistor. Eleverna lär sig då att bedöma andra, men även att ta till sig av respons på sin egen text och utveckla den vidare utifrån responsen. 

När eleverna har skrivit klart sina texter bedöms dem utifrån kunskapskraven ovan. 

Det här kommer du att göra

Under cirka 5 veckor arbetar vi steg för steg med denna berättelse. Varje kapitel inleds med övningar som har anknytning till kapitlet, t.ex. miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. Varje kapitel avslutas med ett mindre förhör om det vi arbetat med, t.ex. miljö och personbeskrivningar, verb, adjektiv osv. 

När arbetet är färdigt ska texterna bedömas av undervisande lärare. Eleverna kommer då få tillfälle att utveckla texterna utifrån respons och förslag på förbättringar. Förhoppningsvis kommer eleverna att vilja läsa sina berättelser för varandra. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: