Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik område 4, omkrets och area

Skapad 2019-02-06 19:42 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Omkrets och area

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Omkrets och area

Geometriska figurer
Jag är osäker på de geometriska figurerna.
Jag kan de vanligaste geometriska figurerna såsom triangel, cirkel, rektangel, kvadrat.
Jag kan de geometriska figurerna såsom triangel, rektangel, cirkel, kvadrat, klot, kon och kub.
Geometriska begrepp
Jag är osäker på de geometriska begreppen såsom punkt, vinkel, stråle och sträcka.
Jag kan de geometriska begreppen punkt, vinkel, stråle och sträcka.
Jag kan de geometriska begreppen punkt, vinkel, stråle och sträcka och kan använda mig av dem för att lösa olika uppgifter.
Omkrets
Jag är osäker på vad omkrets är och hur man förklarar vad omkrets är.
Jag kan med stöd/hjälp förklara vad omkrets är.
Jag vet vad omkrets är och jag kan förklara vad omkrets är.
Enheter
Jag är osäker på enheterna mm, cm, dm och m.
Jag kan med hjälp av exempelvis en linjal se vad mm, cm, dm och m är.
Jag kan använda enheterna mm, cm, dm och m.
Area
Jag är osäker på vad area är och hur man förklarar vad area är.
Jag kan med stöd/hjälp förklara vad area är.
Jag vet vad area är och jag kan förklara vad area är.
Problemlösning, textuppgifter
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja räknesätt som passar för uppgiften.
Jag kan skriva ett matematiskt uttryck utifrån texten och räkna.
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt och skriva svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: