Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Förändringar

Skapad 2019-02-06 19:51 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
NO - NTA lådan, Förändringar åk 3
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Kemi Svenska
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Hur ska du lära dig detta?

Undervisning

Du kommer att få:

 • läsa enkla faktatexter
 • göra förutsägelser och enkla undersökningar
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • samtala om dina resultat
 • se på film
 • arbeta i par

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet, kunna genomföra undersökningar, kunna samtala om dina undersökningar och klara av att dokumentera dina resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA lådan och annat material
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen
 • dokumentera dina resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ke
Förändringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp (Begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av lärare förklara vad några begrepp betyder
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen inom området och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Samtala (Kommunicera)
Du deltar i samtal utifrån frågor från lärare
Du deltar i gruppdiskussioner
Du deltar i samtal och uttrycker egna åsikter
Dokumentation ( Metagognitiv och Analytisk
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild
Du kan dokumentera med bild och meningar
Du kan dokumentera med egen text
Undersökningar (Procedur)
Du kan med stöd av lärare genomföra undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat genomföra undersökningar.
Du kan själv sortera informationen och genomföra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: