Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Fria leken på Obelix

Skapad 2019-02-07 08:18 i Noltorpsskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Den fria leken är en viktig del av fritidshemmet och i barns lärande. I leken processar barn det som de varit med om och får, i olika roller, möjlighet att testa sina sociala kunskaper.

Innehåll

Tidsperiod

Läsåret 20/21, en stund varje dag, ute eller inne. 

Mål  och Syfte

Syftet med den fria leken är att...

Lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

 

Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck, lekmaterial är deras verktyg. Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel och tur tagande.

 

Arbetsformer

I den fria leken får eleverna själva bestämma vad de vill leka med inom vissa ramar som sätts av våra gemensamma normer och regler. Fritidshemmets personal finns med, antingen aktivt eller passivt, i den fria leken som stöd. 

 

Ansvariga

Eleverna ansvara för den lek de leker och det material de tar fram. Dock har personalen yttersta ansvaret och en övergripande blick på de lekar som leks. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: