Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aha! vt 2019

Skapad 2019-02-07 10:15 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia Bild Slöjd Biologi Matematik Svenska
I temat Aha! arbetar vi med Leonardo da Vinci och hans gärningar.

Innehåll

Hur arbetar vi?

 

 

Anatomiska studier:

I par kommer ni att dissekera sill, fotografera och rita av fotografierna.

NO:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner och du kommer att få läsa faktatexter, svara på frågor och se på film om fåglar
 • Du ska skriva en faktatext om en fågel.Faktatexten ska skrivas på en väggplansch, i en presentation eller med Book Creator.

Matematik

Utifrån genomgångar arbetar gruppen med gemensamma uppgifter.

So/Sv:

 • Vi lär oss hur vad ett manuskript är, vad som finns i ett manuskript och hur man skriver ett manuskript.
 • Vi gör en digital redovisning i form av en film.

Bild/ Slöjd

Under dessa tre verkstadspass skall du arbeta med att skapa en eller flera platonska kropparna. Du skall även skriftligt visa att du förstått arbetet och göra en illustration av den platonska kropp du valt.

Trä- och metall / teknik

Under dessa tre verkstadspass skall du arbeta med att skapa en fågelmobil.

 

Mål

Anatomiska studier

Ni ska:

Genomföra en undersökning av en sill och dokumentera detta med hjälp av fotografier och sedan utifrån fotografierna göra blyertsteckningar, dels av helheten men även av detaljer.

So/Sv:

Du ska fördjupa dina kunskaper om:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Du skriver ett pjäsmanus som du sedan gör till en film.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Du skapar en film som redovisning.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Du skriver ett pjäsmanus.
 •  

NO

Du ska fördjupa dina kunskaper om:

 • djurgruppen fåglar t.ex. utseende, boende, häckning och flyttning.
 • likheter och olikheter mellan olika fågelarter och hur detta beror på anpassning.

Matematik

Du ska utveckla förståelse för matematik och dess möjlighet.

Du ska fördjupa dig i:

 • förståelse för procent
 • konsten att rita trianglar
 • Pythagoras sats
 • utvecklad tesselering
 • geometriska former
 • symmetri
 • palindrom 

Bild/ Slöjd

Du skall utveckla förmågan att:

 • Följa en beskrivning på ipaden eller i pappersform.
 • Ha kontroll över ditt arbete och vara koncentrerad.
 • Arbeta med att utveckla din finmotorik.
 • Använda redskap och material på ett korrekt sätt.

 

Trä- och metall / teknik

 • Du skall kunna på ett så självständigt sätt som möjligt arbeta efter en skriftlig beskrivning.
 • Du skall kunna lägga upp ditt arbete så att du hinner bli färdig på 3 x 80 minuter.
 • Du skall kunna använda redskap och verktyg på ett ändamålsenligt sätt.

 

Bedömning

Anatomiska studier:

Ni visar era kunskaper genom att:

 • Genomföra en undersökning av en sill på ett ändamålsenligt sätt.
 • Dokumentera med fotografier och utifrån dessa göra enkla teckningar.

So/Sv:

 • Du förstår hur ett pjäsmanus är uppbyggt.
 • Du kan skriva ett pjäsmanus.
 • Du kan producera en muntlig presentation med digitala verktyg (din film).

NO

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner om fåglar.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda informationen för att skapa en text om fåglar.

Matematik

Visa förståelse för matematik och dess möjlighet.

 

Bild:

Bedömning sker genom observationer av hur du arbetar under lektionerna. Även slutresultatet bedöms. Bedömningen ingår i de båda ämnena bild och slöjd.

 

Trä- och metall / teknik

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att så självständigt som möjligt kunna arbeta efter en skriftlig instruktion.
 • Ditt färdiga resultat och din förmåga att kunna använda verktyg och material på rätt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: