Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2019-02-07 10:38 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet
Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i färg, form, bild, sång och musik. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Estetisk verksamhet

Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Syfte

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika estetiska uttrycksformer, samt förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att skapa i olika uttrycksformer. Genom att arbeta med bland annat bild, dans, musik och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska uttrycksformer genom historien samt om det nutida samhällets kulturutbud. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att diskutera och tolka olika former av estetiska uttryck.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om estetikens olika betydelser för individen och samhället. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika former av egen skapande verksamhet för att därigenom kunna söka olika vägar för att kommunicera. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ges möjlighet att uppleva och utveckla ett intresse för samhällets kulturutbud.

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 

Bild och Form

Prova olika estetiska verktyg och material inom bild och form;

 • Måla med olika tekniker och material: akvarell, akryl, rita med flytande tusch och tuschpennor.
 • Krokiövningar
 • Skapa i stengodslera en personlig mugg, skissa, färglägga och tillverka ett mönster/mall för muggen. Hantera stengodsleran, foga samman olika delar samt prova på olika relieftekniker och glaseringsformer.
 • Göra något studiebesök inom det konstnärliga området.
 •  Arbeta med digitala verktyg inom det estetiska skapandet; Stopmotion filmer på I Pad, i ett grupparbete.
 • Krokiövningar
 • Måla stilleben
 • Titta på olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.
 • Tolka bilder.

 

Musik

Musik som estetisk uttrycksform: Lyssna, analysera och reflektera till musik inom olika stilar och kulturella former. Träna på att skapa egen musik i någon form, skriva enklare sångtext alt melodi eller dans individuellt eller i grupp. Använda sig utav digitala verktyg. Göra något studiebesök inom det konstnärliga området. 

 • Välja minst ett instrument, sångröst eller digitalt alternativt t.ex. arbeta med musik/bild i datamiljö.
 • Sång: Rösten som instrument, Träna och öva upp sin egen sångröst både individuellt och i grupp. Använda sig utav metoder som bl.a. musikbakgrunder att sjunga till.
 • Digitalt musikskapande. Arbeta med inspelning Studio one, Windows Movie Maker, Stop motion bild och musikdatorprogram.
 •  Lyssna på olika sorters musik.

Drama

 • Känslor till olika sorters musik.
 • Känna rytm och röra sig till musik.
 • Spela någon liten teater.

 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: