Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen, Björnbären vt19

Skapad 2019-02-07 14:55 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

.Vi har valt tema kroppen då vårt grön flagg arbete handlar om kemikalier och giftfri miljö. Barnen måste först förstå hur kroppen fungerar. Detta gör vi genom att undervisa med hur kroppen ser ut och dess olika funktioner.

 

Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om sin kropp och dess funktioner, hygien osv och kan göra bättre val för en hälsosam och hållbar livsstil.

 

Arbetssätt: Prata med barnen om deras funderingar och fakta kring Skelettet, matens väg genom kroppen och sen fortsätter vårt tema vartefter barnens nyfikehet. Vi tittar på pedagogiska filmer, läser och tittar i fakta böcker, skapar, mattematik får vi också in genom t.ex. att räkna våra revben.Och mäta kroppstemratur.

 

Reflextion: under arbetets gång dokumenterar och utvärderar vi löpande och stämmer av och diskuterar det som gjorts, vi planerar vidare utifrån dokumentationen och barnens upplevelser. G-M

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: