Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning addition och subtraktion

Skapad 2019-02-07 15:13 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att jobba med stora tal i positionssystemet och på tallinjen. Du kommer även att få addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000. Då kommer vi att använda oss av uppställning med minnessiffra och växling.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

I detta arbetsområde kommer du att jobba med stora tal i positionssystemet och på tallinjen. Du kommer även att få addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000. Då kommer vi att använda oss av uppställning med minnessiffra och växling. Detta kommer du få användning av när du löser problem.

Mål med arbetet

Du ska

 • utveckla din förståelse av tals värde, positionssystemet inom talområdet 0-1 000 000
 • utveckla din förståelse av tals värde i förhållande till varandra, tallinjen
 • utveckla din förmåga att lösa problem 
 • utveckla din förmåga att tydligt redovisa hur du löser uppgifter och problem

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbete med arbetsområdet.

Avslutande prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din 

 • förståelse av tals värde, positionssystemet inom talområdet 0-1 000 000
 • förståelse av tals värde i förhållande till varandra, tallinjen
 • förmåga att lösa problem 
 • förmåga att tydligt redovisa hur du löser uppgifter och problem

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kopia av Palettskolans LPP-mall, Lunds kommun

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: