Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-02-07 15:57 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
Vi har valt att jobba en projektperiod med språk och kommunikation. Syfte: • Vi vill öva barnens språkliga medvetenhet, att bekanta sig med nya ord, begrepp och olika bokstäver. • Vi vill att barnen får öva sIn sociala och kommunikativa förmåga. • Vi vill att barnen ska få bekanta sig med språket på ett lustfyllt sätt och de får en ökad nyfikenhet och intresse för språk.

Innehåll

  Metod:

Vi kommer att jobba med språket i våra samlingar och i våra grupper. När vi är på gymnastiken och  har utomhusaktiviteter på gården så lär vi oss nya begrepp och att kunna  ta instruktioner. I våra vardagliga aktiviteter som när vi äter lunch övar barnen att kommunicera med varandra och att lyssna. 

Vi använder oss av Bornholmsmodellen i samlingar,där syftet är att utveckla barnens fonologiska medvetenhet.

Barnen får tillgång till  pedagogiskt material som bokstavskort, spel, rim och ramsor, sagor och på det viset övar vi barnen att skilja på olika ljud i språket, och sin kommunikativa förmåga.

Vi utnyttjar modern teknik när vi tittar på Ugglo och ” bästa bokstaven”.

Vi använder oss av bokpåsen för att knyta bandet mellan hem och förskola.

Vi använder oss av skapande.

 Vi anpassar språkövningarna efter barnets ålder.

Vi övar barnen att känna igen sitt eget namn och att försöka skriva det.

Vi övar barnen att bli medvetna om att det finns många olika språk och att ha reflektionsstunder tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: